Vi ser frem mot vinterens 5#Cup – som starter opp med første stevne søndag 21. november i Sandnes. Her er terminlisten for 5#Cupen 2021-22.

I fjor vinter ble 5#Cupen avlyst grunnet covid-19 situasjonen. Denne vinteren håper vi at vi kan gjennomføre på normalt vis.

5#Cupen 2021-22 gjennomføres slik:

  • Søndag 21. november – Sandnes – TA: Sandnes Flycasting
  • Søndag 12. desember – Rjukan – TA: Rjukan & Tinn Fluefiskeklubb
  • Lørdag 22. januar – Tromsø – TA: Tromsø Casting og Fluefiskeforening
  • Lørdag 12. februar – Skien – TA: Grenland Sportsfiskere
  • Torsdag 24. mars – Bergen – Innendørs-NM fluekasting 2022 – TA: NCF (Merk dato – arr. er del av NM-vaka vinter 2022)

Avslutningsstevnet i Bergen gjennomføres på dagtid torsdag 24. mars – finaler sendes på NRK fredag 25. mars.

Oppdatert ranking i fluekasting (14.10.21) finner du her.

Regler for årets 5#Cup

Det konkurreres i øvelsene ørret presisjon, ørret lengde og sammenlagt. Dokumentet ”Konkurranseregler og gjennomføringsform for Norgescupen i fluekasting” (se her) gjelder også for 5#Cupen. Med følgende unntak: a) i tillegg til finale på 6 i klasser der det deltar 12 eller flere utøvere, gjennomføres det også finaler på 3 i klasser der det deltar 3-11 utøvere; b) i ørret presisjon gis det poeng ut i fra der flua blir liggende i ro; c) det gjennomføres kun én omgang i ørret lengde (én i innledende runde, og én i finalen); og d) tid i begge øvelser er 4 minutter.

I ørret presisjon: Plassering gis ut i fra oppnådd poengsum. Hvis to eller flere kastere får samme poengsum, vil tidsbruken avgjøre rangeringen

I ørret lengde: Plassering gis ut i fra lengste kast avlevert innenfor tidsbegrensningen. Hvis to eller flere kastere oppnår samme lengde, blir nest lengste kast, og deretter tredje lengste kast avgjørende for deres rangering. Er det fortsatt likhet blir det delt plassering.

Sammenlagtvinner på stevnet kåres ved at poengsum fra ørret presisjon adderes med summen av de to lengste kastene i ørret lengde.

5# cupen sammenlagt

I sammenlagt ørret presisjon adderes de tre høyeste poengsummene fra sesongens stevner.
I sammenlagt ørret lengde adderes de tre høyeste summer av de to lengste kastene oppnådd på årets stevner. I 5#Cupen sammenlagt adderes de tre høyeste plasseringspoeng fra sammenlagtresultatene på årets 5#cup stevner.

Ved likt resultat i ørret presisjon og lengde, blir beste og deretter nest beste poengsum oppnådd i et enkeltstevne avgjørende for rangeringen. Ved likt resultat i sammenlagt blir beste og deretter nest beste plassering oppnådd som tellende. Ved fortsatt likhet, vil poengsum (ørret presisjon + 2 lengste kast) fra de 3 poenggivende stevner bli avgjørende.

Rankingpoeng

I rangeringsliste brukes plasseringspoeng i de to øvelsene ørret presisjon og ørret lengde, etter følgende tabell: 1. plass = 15 poeng, 2. plass = 13 p., 3. plass = 11 p., 4. plass = 10 p., 5. plass = 9 p., 6. plass = 8 p., 7. plass = 7 p., 8. plass = 6 p., 9. plass = 5 p., 10. plass = 4 p., 11. plass =3p, 12. plass = 2 p, og alle resterende får ett deltakerpoeng.