Når ble egentlig “kasting med flue- og sluk” til “casting”? Hvordan ble sportsfiske til kastesport? Hvordan og hvorfor ble Norsk Kasteunion til Norges Castingforbund? Og hvorfor er ikke casting en OL-gren?

Frem til forbundstinget i 2021 skal det utarbeides en ny strategi, som skal vise vei for kastesporten i årene fremover. Det blir et spennende arbeid – hvilke muligheter har vi, og hvor skal vi gå?

I dag har vi to grener, og tre miljøer – casting-, fluekasting- og speykasting – som hver på sin måte må utvikles videre for å imøtekomme morgendagen. Kanskje er det disse miljøene har til felles av større verdi, enn det som skiller dem? Deres mann på forbundskontoret tillater seg å komme med et bidrag til strategiarbeidet, hvor formålet er å hente inspirasjon og forståelse for hvem vi er – i vår egen historie. Hva er casting, og hva er fluekasting – og hva er det som samler oss? Kanskje kan en større bevissthet og forståelse av vår egen historie gjøre det enklere å tenke hvordan vi skal ruste oss for fremtiden. I arbeidet med teksten har jeg reflektert mye over hvordan vi burde løfte kastesporten som en enhet. Kanskje kan en større kjennskap til konkurransekastingens historie være med å bygge opp vår kultur, og gi oss noe å være stolt av.

Jeg vil med dette invitere dere med tilbake til 1961 – året da kastesport ble til casting – året da vi arrangerte et fantastisk Verdensmesterskap i casting, og fikk masse oppmerksomhet i mediene – noe som skulle gi oss inngangsbillett inn i norsk idrett.

LES – FRA KASTESPORT TIL CASTING – FRA SPORTSFISKE TIL IDRETT – HER!

Takk til Said Maimouni, Norges Idrettsforbund, for fremskaffelse av Idrettsstyrets protokoller fra 1962. Takk til Per Øivind Ask for scan av VM-programmet fra 1961. Takk til Olaf Christensen og Roar Tollefsen – som med NCFs 50-års beretning pirret mitt ønske om å finne ut mer! 

Marius H. Johannessen