Norges Castingforbunds Forbundsting ble gjennomført digitalt mandag 22. mars. 25 deltakere fra 10 ulike medlemsklubber deltok. Terje Slydahl ble gjenvalgt som president, og får med seg et godt forbundsstyre for en ny periode. Forbundstinget vedtok ny langtidsplan Kastesporten vil!, som kanskje den viktigste sak på årets forbundsting. Forbundets nye visjon er “Kasteglede for alle!”

Terje Slydahl ble gjenvalgt som president, og får med seg Jan Vidar Josephsen, tidligere styremedlem, som ny Visepresident. Trond K. Haraldsen er nytt styremedlem, etter en periode som aktivt varamedlem i styret. Tone Martinsen og Tore Tiltnes ble oså gjenvalgt som styremedlemmer. Som varamedlemmer i styret ble Marita F. Mårdalen og Tom Robertsen valgt inn.

NCFs forbundsstyret for perioden 2021-2022:

 • Terje Slydahl – president (TCFF)
 • Jan Vidar Josephsen – visepresident (KJFF)
 • Anita Strand – styremedlem (TFFK)
 • Tone Martinsen – styremedlem (BCFK)
 • Trond K. Haraldsen – styremedlem (LSF)
 • Gard Thompson – styremedlem (KJFF)
 • Tore Tiltnes – styremedlem (TFFK)
 • Marita F. Mårdalen – varamedlem (R&TFFK
 • Tom Robertsen – varamedlem (SFC)

Vi takker Gunnar Thompson (visepresident), Maren-Anne Terjesen (styremedlem) og Tina Mengkroken (varamedlem) som nå gikk ut av sine verv. Takk for god innsats og godt arbeid utført!

Ny visjon: Kasteglede for alle! 

Den kanskje viktigste sak på forbundstinget var å vedta ny langtidsplan for kastesporten. Langtidsplanen som har tittelen “Kastesporten vil!” inkluderer også ny visjon, verdier og beskrivelse av vår virksomhetsidé, i tillegg til klargjøring av våre tre hovedmål for de neste fem årene. Les Kastesporten vil! – NCFs langtidsplan for perioden 2021-2026 her.

I tillegg klargjør planen hva som er vår tilnærming til FNs bærekraftsmål:

NCF skal særlig arbeide for måloppnåelse av følgende av FNs bærekraftsmål:

 • Kastesporten verdsetter møtet mellom mennesket og natur – sporten er mentalt og fysisk utfordrende og utvikler selvtillit, selvstendighet og øker livskvaliteten.
 • Kastesporten skal fremme mangfold, likestilling mellom kjønnene og gi plass til alle. Kastesporten skal aktivt arbeide mot alle former for diskriminering og rasisme.
 • Fiskekultivering og fiskestell er en viktig oppgave for våre medlemsklubber – selv om vi konkurrerer over vann, er livet under vann viktig for alle oss i norsk casting.
 • Kastesporten er en inkluderende, ren og rettferdig idrett. NCF skal arbeide for å senke de økonomiske barrierer for alle unge som vil begynne å kaste. NCF er av Antidoping Norge sertifisert som Rent Særforbund.

NCFs tre hovedmål for perioden:

 1. Styrke kastesportens rammebetingelser
 2. Flere med – tidligere og lenger
 3. Flere nye medaljer

NCFs nye langtidsplan fikk bred støtte, og ble enstemmig vedtatt.

Det var fremmet to lovsaker til forbundstinget. Ett fra Lillehammer Sportsfiskerforening, om å endre fra årlige forbundsting, til forbundsting hvert andre år. Dette forslaget falt. Forbundsstyrets forslag om å rejustere §17 14a) slik at forbundsstyret nå består av leder, nestleder, fem styremedlemmer (endret fra seks) og to vara ble vedtatt. Les oppdatert lovdokument for Norges Castingforbund her.

Martin Nøkleberg ledet møtet på en flott måte, og av andre saker kan nevnes at forbundets beretninger og regnskap for 2020 ble godkjent. Medlemmene i forbundets kontrollkomité ble alle gjenvalgt, og fortsetter sitt arbeid i komiteen.

Det nye forbundsstyret vil snart møtes for å påbegynne arbeidet! Vi gleder oss til fortsettelsen, og takker for et godt forbundsting!

Les hele protokollen fra forbundstinget her.

Marius H. Johannessen