NCF samarbeider med Gode idrettsanlegg – som blant annet samler vår kompetanse på kasteanlegg. Nå har vi også fått publisert en artikkel om Holmendammen – vårt forbildeanlegg og Kastesportens vugge i Norge!

Se artikkel om forbildeanlegget Holmendammen her.

Se forbundets samleside på Gode idrettsanlegg her.

Noe av det flotte med Holmendammen er selvsagt klubbhuset – som vi alle kjenner godt fra stevnene på Dammen – ett klubbhus kan ha mange formål – på Holmendammen er klubbhuset, sammen med bryggene, samlingspunktet – hvor man både kan hente seg en kopp kaffe, men ikke minst også kan “kjenne” på klubbhistorien og sportsfiskekulturen i veggene! Gode Idrettsanlegg har egne kompetansesider for de som ønsker å søke støtte til, og igangsette bygging av “Idrettshus og servicebygg” se her.

Foto: Geir Granli

I fjor ble vår målbok for kasteanlegg ferdigstilt av Kulturdepartementet, og publikasjonen er å finne på vår kompetanseside på Godeidrettsanlegg.no

Vi anbefaler å bruke dette nettstedet – og gleder oss over oppmerksomheten de nå gir Holmendammen på nettsidene!