NCFs forbundsting 2021 gjennomføres mandag 22. mars – digitalt via Teams, grunnet covid-19-situasjonen. Innkalling er sendt alle klubber.

OBS: DENNE SAK ER OPPDATERT 03.03.21

Les hele innkallingen her.

  • Forslag som ønskes behandlet på Forbundstinget, må være innsendt innen 20. februar. (bruk e-post: gs@castingforbundet.no)
  • Dagsorden og sakspapirer til Tinget blir sendt ut senest 6. mars.

NCFs valgkomite har påbegynt sitt arbeid, og valgkomiteen kan kontaktes ved komiteens leder Tom Robertsen tom@flycasting.no. NCFs valgkomité består av Tom Robertsen (leder), Christine Josephsen (medlem) og Kristoffer Olstad (medlem).

Andre spørsmål om forbundstinget kan henvendes til forbundskontoret, Marius H. Johannessen (gs@castingforbundet.no / Tlf: 91388617)