Tallinn Indoor Cup er del av ICSFs World Cup i casting og fluekasting – og arrangeres 15.-16. april 2022 i Tallinn, Estland.

Følgende øvelser står på programmet:

Fluekasting: ørret presisjon, ørret lengde, sjøørret lengde og laks lengde

Casting: øvelse 1-5

Se hele invitasjonen her.

Påmeldingsskjema her.

For spørsmål knyttet deltakelse ta kontakt med Marius på forbundskontoret (gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617)

Vi minner om NCFs støtteordning:

Kastere som ønsker å søke om reisetilskudd til internasjonale stevner skal melde ifra om dette til generalsekretær, med kostnadsestimat og stevneinformasjon, i god tid før stevnet. Det kan innvilges tilskudd pr. deltaker/stevne på inntil 50%, og maksimalt kr. 3.000,-til dekning av dokumenterte reise- og overnattingskostnader. Diett dekkes ikke.

For innvilgelse av søknad ifm. et fluekaststevne forutsettes det at søkes ved behandlingstidspunkt er blant de 8 beste på NCF’srankingliste innen en av de øvelser han/hun skal delta i, eller tas ut ved særskilt vurdering.  Kaster må ha gyldig medlemsskap i en klubb tatt opp i NCF.