Norges Castingforbund har idag, 03.04, vedtatt følgende “Koronavettregler for casting- og fluekastaktiviteter”, som gjeldene for sine medlemslag.

Jmf. Helsedirektoratets nye avklaringer for idrettsaktivitet, kunngjort 01.04.20 – kan castingklubber organisere aktivitet for sine medlemmer, gitt at de følger de påfølgende koronavettregler utarbeidet av Norges Castingforbund, basert på veileder og anbefalinger satt av Norges Idrettsforbund og Helsedirektoratet – LES MER HER.

Hensynet til helse, og det å bidra til ikke å spre smitte skal prioriteres før aktivitet. Norges Castingforbund oppfordrer ikke medlemslag til å igangsette aktivitet, men hvert enkelt medlemslag kan nå selv vurdere om de ønsker å organisere aktivitet innenfor rammene av disse retningslinjer.

Generelle retningslinjer

Castingklubber må til enhver tid følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Alle idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Spesifikke retningslinjer ved gjennomføring av organisert aktivitet 

 • Det er kun tillatt med organiserte aktiviteter der hvor det er én definert som ansvarlig for aktiviteten.
 • Der hvor det er aktivitet for barn og ungdom (under 18 år), skal det være en person over 18 år tilstede
 • Totalt kan det kun være fem personer på aktiviteten, inkl. ansvarlig voksen, trener/leder
 • Dersom det er anledning til å ha flere adskilte aktiviteter i hallen/kasteområdet samtidig, skal det minst være 5 meter mellom hver.
 • Mellom hver kaster skal det til en hver tid være minimum 1 meter.
 • Utstyr som benyttes kan kun brukes av én person under hele aktiviteten/treningen.
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter aktivitet.
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme).
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Hver enkelt klubb må sørge for at koronavettreglene følges, og tilrettelegge aktiviteten ut fra lokale forhold/anbefalinger.
 • Det skal ikke benyttes kollektivtransport til og fra aktivitet.
 • Aktiviteten skal også hensynta alle generelle koronaråd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask.

Castingforbundet vil til enhver tid følgede råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler.

Hold dere oppdatert på Norges Idrettsforbunds informasjonsside om koronavirus HER.

Spørsmål kan rettes til generalsekretær Marius H. Johannessen, gs@castingforbundet.no / Tlf: 91388617