I går ble endelig Nasjonal Kasteklubb stiftet – og vi søker nå opptak for denne i norsk idrett. Vi må betegne det som en stor dag for sporten vår – endelig kan også kastere uten en kasteklubb i sin geografiske nærhet knytte seg til sporten, og få delta på våre stevner og på våre aktiviteter. Norges Castingforbund er nå et av de første særforbund som benytter seg av denne prøveordningen – klubben ble stiftet av en samstemt forsamling – dette blir spennende!

Nasjonal Kasteklubb vil være en selvstendig klubb, med eget årsmøte og med et styret som setter kursen for denne nye klubben. Forbundet vil likevel ha en tett relasjon til nykommeren. Den nasjonale klubben er først og fremst et virkemiddel for å rekruttere flere til kastesporten – tidligere og lengre. Den skal ikke være et supplement for våre lokale klubber, og på sikt må målet være at den blir overflødig – klubben skal gjøre veien inn i kastesporten kortere og enklere – vi håper den vil være med på å styrke både miljøet og de etablerte klubber, ved at den kan bidra til at flere klubber etableres på nye steder, og at flere ønsker å knytte seg til en lokal klubb, etter å ha blitt presentert for sporten via Nasjonal Kasteklubb.

Bakgrunnen for opprettelsen er forankret i NCFs strategi, vedtatt av våre medlemsklubber på forbundstinget (se her). Klubben er et viktig tiltak i hovedmålet om å nå ut med kasteglede til flere!

Formålet for klubben ble vedtatt som følger; Idrettslagets formål er å tilrettelegge for at personer som ikke har en tilhørighet til en lokal kasteklubb skal kunne ha en tilknytning til kastesport (fluekasting, casting og surfcasting) organisert av Norges Castingforbund. Medlemskap i idrettslaget skal gi mulighet for deltakelse i konkurranser organisert av NCF, i det omfang forbundet tillater.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All kasteaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben følger NIFs lovnorm for idrettslag etablert av særforbund, og styret ble oppnevnt på stiftelsesmøtet. Det første styret i Nasjonal Kasteklubb er som følger:

  • Terje Slydahl, leder
  • Tone Martinsen, styremedlem
  • Steinar Røstad, styremedlem
  • Selje Cathrine Oftebro, styremedlem
  • Marius H. Johannessen, styremedlem

Medlemskontingenten ble satt til kr. 50,- pr år.

Et spennende aspekt ved klubben er at den aktivt skal samarbeide med etablerte aktører i kaste- og fiskemiljøet, for å rekruttere flere med. I oppstarten er vi glade for å ha etablert samarbeid med KastFlue og med Fiskejenter!

 

KastFlue er en aktiv tilbyder av kastekurs, og tilbyr fluekastekurs for både nybegynnere og viderekommne. Se mer her. 

Fiskejenter er et nettverk av kvinnelige sportsfiskere på facebook, som i dag har hele 914 følgere. Se mer her.

Selje Cathrine Oftebro fra Fiskejenter, og Steinar Røstad fra KastFlue vil også være styremedlemmer i den nystiftede klubben.

Hva er veien videre? Norges Castingforbund søker nå opptak for den nystiftede klubben, og håper at det praktiske arbeidet kan starte over sommeren. Vi gleder oss til fortsettelsen – og vi håper at Nasjonal Kasteklubb – kan bidra til ende mer kasteglede – for enda flere! 

Spørsmål kan stilles til generalsekretær, Marius H. Johannessen – tlf: 91388617 – gs@castingforbundet.no