Forbundsstyret har vedtatt tid og sted for Norgesmesterskapene i 2021, samt vedtatt øvelseskombinasjoner for Kongepokalene.

Norgesmesterskapene i 2021:

  • NM i fluekasting arrangeres 5.-6. juni på Holmendammen, Oslo
  • NM/Nordisk i casting arrangeres 21.-22. august på Breivoll gård, Ås
  • NM i spey arrangeres 25.-26. september på Attjern, Hemsedal

Øvelseskombinasjonen i casting er i 2021: Øvelse 1 Flue presisjon og Øvelse 3 Haspel Arenberg.

Øvelseskombinasjonen i fluekasting er i 2021: Sjøørret lengde og Laks lengde

På fjorårets NM i fluekasting ble det stilt spørsmålstegn ved metoden for utdeling av Kongepokalen i fluekasting. Bakgrunnen var at fjorårets øvelseskombinasjon “Sammenlagt” hadde én vinner i herreklassen og én vinner i dameklassen, men fikk en tredje vinner i samme kombinasjon, når man delte ut Kongepokalen. Dette er mulig da Kongepokalen i fluekasting deles ut i klassen mix. Kvinner og menn sammenliknes, og får plasseringspoeng i forhold til hverandre i alle øvelser, før plasseringspoengene for de ulike øvelsene i kombinasjonen summeres og vinneren kåres.

Forbundsstyret har vurdert metoden, og ønsker å opprettholde Kongepokalen i fluekasting i klassen Mix og således benytte gjeldene kriterier og praksis for utdeling. Basert på evalueringen fra fjorårets NM er metoden for utdeling av Kongepokalen tydeliggjort og presisert på denne siden – som også lister alle Kongepokalvinnerne i casting og fluekasting 1966-2020 – se her.