Torsdag 1. juli ble det gjennomført stiftelsesmøte for Hamarøy sportsfiskeklubb – Hábmera oaggomsiebrre. Klubben ble stiftet etter initiativ av Svein Schultz og Eivind K. Ravndal – og NCF var på plass under stiftelsen og på det påfølgende nybegynnerkurset.

Hamarøy, som ligger i Salten i Nordland, er befolket av en stor andel sportsfiskere, så interessen for å starte en klubb har vært stor. En tidligere etablert sjøørretklubb vil også slutte seg til den nye klubben. Stiftelsesmøtet fant sted på Oppeid, som ligger i sentrum av kommunen, og som er omringet av flere mindre tettsteder, som alle ligger en kort kjøretur unna. Storslått natur, fjorder og høye fjell vil ta pusten fra alle som tar turen hit. Det eneste stedet har manglet, må ha vært en sportsfiskeklubb – og den er nå opprettet. Søknad sendes i disse dager Nordland Idrettskrets, som vil sikre medlemskapet til norsk idrett og til Norges Castingforbund.

Bildet: Svein Schultz kaster, og det klargjøres for kastekurs. Foto: Eivind K. Ravndal.

På stiftelsesmøtet var NCF representert med Marius H. Johannessen, som informerte om kastesporten. Svein Schultz, som tidligere har vært medlem av TCFF i Tromsø og blant annet har holdt fluefiskekurs i Kautokeino – hadde sammen med Eivind K. Ravndal gjort et grundig forarbeid. Klubben vil som så mange av våre medlemsklubber, ta et utvidet ansvar for sportsfiske og livet under vann. Den nystiftede klubben inkluderte følgende sportsfisker-verdier i sin formålsparagraf:

 • Å skape økt forståelse for menneskets ansvar for den levende natur og herunder legge forholdene best mulig til rette for ansvarsbevisst fiske og friluftsliv innenfor en miljømessig forsvarlig forvaltning.
 • Å få organisert fiskeinteresserte i et felles arbeid for å verne om produksjonsgrunnlaget for fisk.
 • Arbeide for økt produksjon av fisk.
 • Å arbeid for økt interesse og forståelse for friluftsliv, med fiske som sentral aktivitet.
 • Å arbeide for økt ferdighet i bruk av fiskeredskaper.
 • Å gi ungdom som er interessert og motivert i fiske nødvendig opplæring.
 • Å arbeid for at det enkelte medlem høster direkte og indirekte fordeler av sitt medlemskap.
 • Å drive informasjons- og opplysningsarbeid innen fiske og friluftsliv.
 • Å samarbeide med andre interesseorganisasjoner.

Bildet: Utklipp fra lokalavisa NordSalten Avis – Foto: Johannes Sandberg.

Interessen for fluefiske er stor, og klubben har allerede gått til innkjøp av 12 komplette stangsett, levert av Stein Grønberg, til sitt rekrutteringsarbeid – som startet umiddelbart. Klubbens første nybegynnerkurs var satt opp fredag og lørdag etter stiftelsesmøtet – og ble godt besøkt, selv midt i fellesferien.

Bildene: Storslått natur og første dugnad – hvor stenger ble gjort klare for kastekurs. Foto: MHJ

Hamarøy sportsfiskeklubb – Hábmera oaggomsiebrre som søker opptak innenfor rammene av enklere lovnorm for idrettslag, valgte følgende som sitt første klubbstyre – vi gratulerer:

 • Leder: Eivind Krog Ravndal
 • Nestleder: Anna Kaisa Raisanen
 • Styremedlem: Hallvard Øgsnes

Bildene: t.v. Svein Schultz, Anna Kaisa Raisanen og Hallvard Øgsnes (Foto: MHJ) t.v. Svein og leder Eivind K. Ravndal, utklipp fra Nordsalten Avis (Foto/tekst: Johannes Sandberg). 

Bildene: Lokalavisa NordSalten Avis var på plass på andre dag av nybegynnerkurset og laget en flott artikkel om den nye klubben. Foto: Eivind K. Ravndal.

Vi i Norges Castingforbund gleder oss til fortsettelsen, og over at vi vil få en ny klubb i Nordland (vi tar feiringen litt på forskudd – søknaden skal formelt behandles rett over ferien – men dette blir helt sikkert veldig bra!) Vi gratulerer alle på Hamarøy!

Tekst: Marius H. Johannessen