Sakspapirene for forbundstinget 2020 tilgjengeliggjøres i dag. Samtidig har forbundsstyret vedtatt å utsette forbundstinget på ubestemt tid, grunnet koronasituasjonen. 

Se sakspapirene her.

OPPDATERING: 19/03 er følgende rapporter inkludert i sakspapirene: Revisjonsberetningen, kontrollkomiteens beretning og valgkomiteens innstilling.

NCF vil følge myndighetenes og Idrettsforbundets anbefalinger, og vil komme tilbake til når vi kan gjennomføre forbundstinget så snart situasjonen tillater det.

Ved spørsmål – ta kontakt med generalsekretær, Marius H. Johannessen, gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617

Se den opprinnelige invitasjonen til forbundstinget her.

Merk også at vi ber alle klubber om umiddelbart å stanse all aktivitet som følge av koronasituasjonen – denne e-post ble sendt ut til alle klubber 12.03.20.

Til alle medlemsklubber,

Norges Castingforbund følger koronavirus-situasjonen nøye, og vi oppfordrer alle våre klubber og medlemmer om å følge de råd og retningslinjer som oppdateres jevnlig fra myndighetene.

I dag har Norges Idrettsforbund bedt alle idrettslag om å avlyse all idrettsaktivitet, trening og konkurranser med umiddelbar virkning. Vi ber alle castingklubber å flyge dette.

Les Norges Idrettsforbunds redegjørelse for dette her. 

Se også Idrettsforbundets informasjonsside om koronasituasjonen her.

Dere skal også ha fått en e-post om hvordan dere gjør det om dere utsetter deres årsmøter (NIF har satt by frist 15. juni). Les mer om dette her. 

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe!
Mvh,
Marius H. Johannessen
Generalsekretær
Tlf: 91388617