Den aktive sportsfisker kan glede seg over at det finnes flere konkurranseformer hvor han eller hun kan få brukt sitt fluefiskeutstyr. Både Norges Castingforbund (NCF) og Norske Konkurransefluefiskeres Forbund (NKFF) er for sportsfiskere som finner gode opplevelser i det å kaste med stang, og spenning i det å konkurrere. Nå vil vi samarbeide tettere, for å få med enda flere

Mange av våre medlemslag er allerede godt kjent med begge organisasjoner, og deltar på stevner begge steder. Kanskje er ikke avstanden så stor mellom kokurransefluefiske og konkurransekasting med fluefiskeutstyr?

Dette var ett av utgangspunktene for at NKFF og NCF i forrige uke møttes for å se på mulighetene for å samarbeide tettere. Og mulighetene finnes – for selv med optimisme og en fin utvikling i begge forbund, har vi også noen felles utfordringer. Vår geografiske utbredelse kan for begge parter bli mye større. For selv om det finnes sportsfiskere i hele landet, er det flere steder hvor vi i dag ikke har medlemsklubber, og hvor det ikke arrangeres kaste- eller fiskekonkurranser. Rekrutteringen av barn og unge, gutter og jenter, inn i våre miljøer, kunne også vært i et større omfang. I tillegg ser vi at våre respektive stevneprogram stort sett ville være utfyllende for de som måtte ønske å delta begge steder. Kanskje kan vi tilpasse oss, slik at aktivitetstilbudet blir enda bredere og blir enda mer attraktivt for de som både vil konkurrere i kasting og i fisking.

Koronapandemien har selvsagt påvirket begge organisasjoner dette året. Alle våre internasjonale stevner ble avlyst som følge av situasjonen. NKFF skulle i tillegg stått som arrangør av tidenes første VM i fluefiske for kvinner, og EM, i henholdsvis Stor-Elvdal og Rendalen i juli. Begge disse mesterskapene er nå flyttet til juli 2021. Leder i NKFF, Ingvild Aurdal, forteller at de trenger flere kontrollører til mesterskapet – vi tar gjerne imot kontrollører fra NCF, sier hun i en oppfordring til alle i vårt miljø. Dersom noen har spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med Internasjonal Organisator, Cato Vivelid Nilssen, e-post int.organiser@nkff.net

I første omgang vil samarbeidet mellom NKFF og NCF bety at vi vil ha tettere dialog, vi vil dele hverandres stevneprogrammer, slik at vi gjør det lettere for våre medlemmer å på tvers og slim at de kan få et enda mer utfyllende tilbud. I tillegg vil vi se på hvordan vi i 2021 kan delta sammen messer og i rekrutteringssammenheng.

Vi håper at samarbeidet vil bidra til at enda flere vil finne glede i det å kombinere sportsfiske med spennende konkurranseformer – om det så er i kastekonkurranser eller fluefiskekonkurranser!  

—–

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund fremmer konkurransefluefiskernes interesser ved å: samle fluefiskeinteresserte for å bedrive konkurransefluefiske. Verne og ivareta medlemmenes interesse for fluefiske både i konkurranse og på fritid.  Arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til fluefiske i vann, sjø og vassdrag, samt bidra til å beholde bærekraftige fiskestammer i Norge. Sørge for at det blir gjennomført uttakskonkurranser for internasjonal deltakelse i fluefiske. Bistå foreninger og lag med å arrangere Norgesmesterskap, andre nasjonale og internasjonale konkurranser i fluefiske. Med konkurransefluefiske menes fiske der snøret er kastevekt og resultatet av konkurransen måles i fanget fisk.

Norges Castingforbund organiserer kastesport for alle sportsfiskere i Norge. Forbundet er et særforbund i Norges Idrettsforbund, og har i dag om lag 1.500 aktive medlemmer. Norges Castingforbund organiserer både fluekasting og casting, som består av ulike lengde- og presisjonsøvelser, med stang og snøre. Våre medlemmer er opptatt av fiske, friluftsliv og idrettsglede, og vi retter oss mot alle dem som finner glede ved å kaste med stang!

Internasjonalt er begge forbund tilknyttet International Sport Fishing Confederation (CIPS). NKFF via FIPS-Mouche, og NCF via ICSF.