Det er nå klart for en ny søknadsrunde for støtte til utstyr for våre kasteklubber. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2022 (med fakturadato i 2022).

Søknadsfristen er onsdag 15 mars 2023. Søke i god tid, slik at vi i forbundet kan bistå med søknaden.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger. Gå til siden her.  Veilederen finnes også her.

Dette er utstyr det kan søkes støtte til i våre klubber:

 • “Startpakken” (5 haspelsett, 1 arenbergduk, 2 fluestangsett, 1 sett flue presisjonsmåler)
 • “Haspelpakken” (10 stangsett, 1 arenbergduk, 1 sett haspel presisjonsplater)
 • “Fluepakken” -casting (2 fluestangsett)
 • “Fluepakken”, fiskeklassen (5 fluestangsett
 • “Målepakken” (2 avstandsmålere)
 • “Podiumpakken” (2 stk kastepodium/paller)
 • Kastebrygge
 • Pontongbåt
 • Flyteringersett av 4 stk

Alle dere som er våre medlemslag søker selvsagt via Norges Castingforbund.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din «Min idrett»-bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL.
 • Allidrettsgrupper: Leder og org.ansvarlig KL/BL

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Husk at merverdiavgiften skal inkluderes i søknadssummen.

For å lette behandlingen av søknadene ber vi om at fakturaer som inneholder både utstyr som det søkes om støtte til og annet utstyr merkes slik at det tydelig kommer frem på fakturaene hvilket utstyr og kostnader som inngår i søknaden.

Tekniske spørsmål knyttet til innsending av søknader rettes til Idrettens Support

Andre spørsmål kan rettes til Marius H. Johannessen på forbundskontoret. mariushelleseng.johannessen@nif.idrett.no // tlf: 91388617.