Norges Castingforbund mottok i går invitasjon til tidenes første US Open – som arrangeres av American Casting Association (ACA). US Open skal arrangeres 21-27 august i San Fransisco i kasteanlegget til Golden Gate Angling & Casting Club.

Norges Castingforbund er stolt av å bli invitert, og er av ACA invitert til å delta med våre beste utøvere. Det skal kåres vinnere i hele 12 casting- og fluekastøvelser, derav i flere kombinasjoner og i flere øvelser vi ikke har her hjemme.

Se foreløpig øvelsesutvalg her.

Forbundet er allerede i gang med å planlegge vår deltakelse, og har etablert en arbeidsgruppe som blant annet skal se på uttakskriterier. Det hersker enda usikkerhet om hvilke øvelser som endelig inngår i stevnet, og hvilke individuelle- og kombinasjonsøvelser som vil ligge til grunn for å kåre de første vinnerne av US Open. Forbundet er på saken, og det forventes at laguttaket gjøres medio juni. Per nå har vi ikke flere detaljer, og mer info vil sendes til klubbene etterhvert.

Vi gleder oss allerede!