Det er obligatorisk for alle instruktører i norsk idrett å ha trenerattest for å instruere barn og unge.

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som instruktør.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. Det tar 15-20 min å ta attesten.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Logg inn på trener.nif.no og ta Trenerattesten nå. Lykke til!

SPØRSMÅL? Se NIFs “ofte stilte spørsmål om trenerattesten” HER.

Ved spørsmål: Ta kontakt med Marius H. Johannessen gs@castingforbundet.no // tlf: 91388617