Forbundstinget vil gjennomføres lørdag 16. mars – og som informert før jul – valgkomiteen er i gang med arbeidet. Ta kontakt, om du har forslag til kandidater eller spørsmål til komiteen!

Posisjonene som er på valg i 2024 er Visepresident, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen bestående av leder Stig Kaspersen, Tone C. Bråthen, Thorgeir Gustavsen og Anita Strand (vara) har påbegynt arbeidet. De vil også ta mer aktiv kontakt med klubbene etterhvert.

Dersom du har forslag, eller spørsmål – ta gjerne kontakt med valgkomiteen på e-post stig.kaspersen@aggreko.no (til Stig).