Vi ser frem mot vinterens 5#Cup – som igjen vil inkludere at vårt innendørs-NM på Lillehammer i mars vil sendes på NRK! Se hele terminlisten her:

5#Cupen 2023-24 gjennomføres slik:

  • Søndag 19. november – Sandneshallen i Sandnes – TA: Sandnes Flycasting – påmelding her.
  • Søndag 3. desember – Sørlandshallen i Kristiansand – TA: Kristiansand Jeger- og Fiskerforening – påmelding her.
  • Søndag 21. januar – Såheimshallen på Rjukan – TA: Rjukan & Tinn Fluefiskeklubb
  • Lørdag 17. februar – Skien Fritidspark i Skien – TA: Grenland Sportsfiskere
  • Torsdag 21. mars – Håkonshall på Lillehammer – Innendørs-NM fluekasting 2024 – TA: NCF/Lillehammer Sportsfiskerforening

Merk at avslutningsstevnet på Lillehammer vil være del av NM-veka, og gjennomføres torsdag 21. mars – finaler (kun senior-klassen) sendes i opptak på NRK – vi ber om at våre utøvere planlegger godt, og vi håper alle  eventuelt får fri fra jobb for å delta her.

Gjenoppfrisk resultatene fra 5#Cupen 2022/23 her.

Regler for årets 5#Cup

5#Cup reglene videreføres – gjennomføres tilsvarende de siste to sesonger.

Det konkurreres i øvelsene ørret presisjon, ørret lengde og sammenlagt. Dokumentet ”Konkurranseregler og gjennomføringsform for Norgescupen i fluekasting” (se her) gjelder også for 5#Cupen. Med følgende unntak: a) i tillegg til finale på 6 i klasser der det deltar 12 eller flere utøvere, gjennomføres det også finaler på 3 i klasser der det deltar 3-11 utøvere; b) i ørret presisjon gis det poeng ut i fra der flua blir liggende i ro; c) det gjennomføres kun én omgang i ørret lengde (én i innledende runde, og én i finalen); og d) tid i begge øvelser er 4 minutter.

I ørret presisjon: Plassering gis ut i fra oppnådd poengsum. Hvis to eller flere kastere får samme poengsum, vil tidsbruken avgjøre rangeringen

I ørret lengde: Plassering gis ut i fra lengste kast avlevert innenfor tidsbegrensningen. Hvis to eller flere kastere oppnår samme lengde, blir nest lengste kast, og deretter tredje lengste kast avgjørende for deres rangering. Er det fortsatt likhet blir det delt plassering.

Sammenlagtvinner på stevnet kåres ved at poengsum fra ørret presisjon adderes med summen av de to lengste kastene i ørret lengde.

Merk vedr. sammenlagt og kasters resultat i hhv. kvalifisering og finale: hver utøver får sitt beste resultat oppnådd i deløvelsen (ørret presisjon/ørret lengde) som gjeldene i sammenlagtøvelsen. Det betyr at de beste kasterne i konkurransen, som resultat av at vi innførte finaler, får ett ekstra privilegium mht sammenlagtøvelsen – og får en ekstra finalerunde til å forbedre sin poengsum (ørret presisjon), eller lengste kast (ørret lengde). Vinneren av finalen vinner selvsagt øvelsen, men det betyr også at utøver som eksempelvis satt norsk rekord og vant innledningsrunden i ørret presisjon, men kastet betydelig dårligere i finalen, likevel får sitt beste resultat oppnådd i konkurransen som gjeldene delpoeng i sammenlagtøvelsen.

5# cupen sammenlagt

I sammenlagt ørret presisjon adderes de tre høyeste poengsummene fra sesongens stevner.
I sammenlagt ørret lengde adderes de tre høyeste summer av de to lengste kastene oppnådd på årets stevner. I 5#Cupen sammenlagt adderes de tre høyeste plasseringspoeng fra sammenlagtresultatene på årets 5#cup stevner (Merk: endrer praksis fra tidligere år).

Ved likt resultat i ørret presisjon og lengde, blir beste og deretter nest beste poengsum oppnådd i et enkeltstevne avgjørende for rangeringen. Ved likt resultat i sammenlagt blir beste og deretter nest beste plassering oppnådd som tellende. Ved fortsatt likhet, vil poengsum (ørret presisjon + 2 lengste kast) fra de 3 poenggivende stevner bli avgjørende.

Rankingpoeng

I rangeringsliste brukes plasseringspoeng i de to øvelsene ørret presisjon og ørret lengde, etter følgende tabell: 1. plass = 15 poeng, 2. plass = 13 p., 3. plass = 11 p., 4. plass = 10 p., 5. plass = 9 p., 6. plass = 8 p., 7. plass = 7 p., 8. plass = 6 p., 9. plass = 5 p., 10. plass = 4 p., 11. plass =3p, 12. plass = 2 p, og alle resterende får ett deltakerpoeng.

Foto: Tom Robertsen