Rammene for organisert idrettsaktivitet åpnes stadig mer opp. Det er svært viktig at aktivitet i våre lag fortsatt følger Helsemyndighetens smitteverntiltak og anbefalinger som er oppsummert i koronavettreglene. Helsemyndighetene har nå også, i dialog med norsk idrett, utarbeidet en ny smittevernveileder for idretten – som kan være til god hjelp for alle våre medlemslag.

Oppdatert 24.06

Vi ber alle våre lag om å sette seg inn i dokumentet, og bruke veilederen for å legge til rette aktiviteten på en mest mulig forsvarlig måte. Les hele dokumentet her. Se endringer oppdatert 18.06 her.

Les tilleggsanbefalinger for oppstart av trening for utviklingshemmede her.

Les mer på Norges Idrettsforbunds nettside her.

Illustrasjonsfoto av Christopher Martinsen