INVITASJON TIL FØRSTE STEVNE I 5# CUP 2017.

Kristiansand Fly Casting inviterer til vinterens første 5# cup stevne.

Sted: Sørlandshallen,

Dato: 04. desember 2016.

Adresse: Travparkveien 24, Kristiansand.

Vi har hallen fra kl 09.00 til kl 13.00. Stevnestart kl 10.00.

Gjeldende regelverk finnes på Norges Castingforbund’s nettside; castingforbundet.no.

Minner om at forbundet har bestemt at det skal være forhåndspåmelding til 5# cup-stevnene.

Påmelding kan gjøres til Per Grønberg innen 01. desember på mail: pgronb@broadpark.no, eventuelt tlf 991 22 660. Startkontingent er kr. 50 pr. øvelse for senior og gratis for junior, og betales ved fremmøte.

KJFF ønsker alle velkommen til Kristiansand.