Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet innebærer strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres.

Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre personvern for å sikre at uvedkommende ikke får uautorisert tilgang til personopplysninger.

De nye reglene innebærer blant annet at personer i klubb eller forbund kun skal gis tilgang i henhold til prinsippene for tilgangstyring. Dette får betydning for både Norges Castingforbund og for alle klubbene.

For de ansvarlige i klubbene
Mange klubber behandler personopplysninger når de henter inn navn- og kontaktopplysninger, lagrer disse og bruker dataene som grunnlag for fakturering av kontingenter. Klubbene må derfor ha et bevisst forhold til hvordan man lagrer og behandler disse opplysningene. De som er medlem av Norges Jeger og Fiskerforbund, får jo sine opplysninger derfra. De er underlagt de samme regler.

  1. Klubber som kun benytter seg av Idrettens sentrale dataløsninger må lese “Veileder for informasjonssikkerhet i idretten”
  2. Klubber som også benytter eksterne datasystemer må i tillegg sette seg inn i “Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten”

Følgende endringer er allerede implementert på Klubb- og SportsAdmin:

  • Opprettelse av nye medlemmer krever e-postadresse
  • Redigering av personer krever e-postadresse på de medlemmer der det mangler
  • Nye personer som skal legges inn i klubbstyre og -ledelse må ha e-postadresse registrert

 


KLUBBSUPPORT: