Da var generalforsamlingen i ICSF gjennomført. Det ble gjort noen gode vedtak, spesielt for fluekastingen. Disse vil bli spesifisert under styrets vedtak da de er reinskrevet. Den viktigste er vel tidsøkningen for Laks lengde til 5 minutter. Det som dog ikke gikk gjennom, er forslaget om å ha max 24 gram for snørevekt i Sjøørrett lengde. Dette ble begrunnet med at det er mange som nå har investert i utstyr, og det vil bli dyrt å investere i nytt utstyr. I forhold til Divisjoner, så er det nå klarlagt at dette skal implementeres, og gjennomføres på neste generalforsamling. Det er satt et møte i januar, hvor dette skal gjennomarbeides. Et stort skritt fremover for det internasjonale castingforbundet.