Forbundsstyret besluttet i går at vi dessverre må avlyse (utsette) speystevnet på Burudvann 15.-16. mai. Når det gjelder NM i fluekasting 5.-6. juni vil styret gjøre en ny vurdering om én uke (mandag 10. mai).

Vi håpet i det lengste at vi kunne gjennomføre speystevnet på Burudvann neste helg. I dialog med kasterne var det enighet om å avvente så lenge som mulig for å se om smittesituasjonen ville lette, og i håp om at det skulle være mulig å gjennomføre stevnet. Dessverre kommer stevnet for tidlig, og vi utsetter derfor dette stevnet til høsten.

Bakgrunnen for beslutningen er selvsagt covid-19-situasjonen. FHIs anbefaling i smittevernveileder for idrett, er fortsatt at arrangement som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst. Se FHIs smittevernveileder her.

I tillegg har vi selvsagt hatt kontakt med kommunen der arrangementet skal gjennomføres, i dette tilfellet; Bærum kommune. Undertegnede var på ny i dialog med Bærum kommune i går, og de har fortsatt en lokal bestemmelse, hvor de har forbund mot alle former for arrangement (innendørs og utendørs). Det gjorde det derfor umulig å planlegge for et arrangement allerede for neste helg. Forbundsstyret veier selvsagt ansvarlighet og smittevern tyngst. Kasterne er allerede informert om at vi utsetter, og vi vil nå sette en ny dato, og håper at vi kan gjennomføre et nytt speystevne på Burudvann etter sommeren.

Når det gjelder NM i fluekasting (5.-6. juni) besluttet styret å avvente én uke, for å ta en endelig avgjørelse om vi skal åpne påmelding og håpe på at vi kan gjennomføre, eller om også dette stevnet må utsettes. Alle kastere og alle klubber vil informeres om vurderingen som tas på det, etter styremøte mandag 10. mai.


Les mer om smittevern i klubbsammenheng her.