Det er vår i luften, og vi vet at stadig flere av våre klubber organiserer treninger for sine medlemmer. Det er flott å se at smittevernet tas på alvor, og at dere følger de regler som gjelder i deres respektive kommuner. Her er hva du må huske på å sjekke, dersom du har ansvar for aktiviteter i din klubb.

Kasteklubben er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom instruktører/frivillige/ledere/deltakere/foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er fortsatt:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Alle kasteklubber må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten – se her.

Merk at noen kommuner i tillegg har lokale tiltak og bestemmelser. Disse finner du på din kommunes nettside, eller se Helsenorges oversikt over lokal koronainformasjon her. Noen kommuner er omfattet av regionale tiltak satt av Regjeringen – se her. Det er svært viktig at din klubb setter seg inn i de lokale tiltakene.

Vi løfter her frem de viktigste oppdateringene (for kasteklubber) i FHIs smittevernveileder – nasjonale anbefalinger/hovedprinsipper – sist oppdatert 16.04.21. (HUSK å sjekke om din kommune har lokale begrensninger/tiltak):

  • Voksne (over 20 år) kan drive organisert aktivitet innendørs og utendørs i grupper på inntil 10 personer (innendørs) / 20 personer (utendørs), så lenge man kan holde minst én meters avstand.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer både innendørs og utendørs.
  • Det er mulig å arrangere arrangementer for kommunens innbyggere, så lenge lokal smittesituasjon tilsier det. Spesifikasjoner for gjennomføring av arrangement (antall, avstandskrav etc.) finner dere i smittevernveilederen. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Les mer på Norges Idrettsforbunds temaside om koronaviruset – her.

Dersom dere har spørsmål, kan dere alltid kontakte Marius på forbundskontoret – gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617.