Klubbutvikling Q&A

Her vil vi legge ut spørsmål og svar knyttet klubbutvikling og klubbdrift.

—————————————————————————-

Samordnet registrering 2023 – frist 30. april

I påsken vil alle medlemsklubber motta en e-post fra NIF, med informasjon om den årlige idrettsregistreringen. Det er viktig at alle kasteklubber gjennomfører denne, som har frist 30. april. Dette er klubbenes selvangivelse, og legger grunnlaget for forbundets økonomi, og gir oss tallgrunnlag som er viktig for å kunne følge og arbeide med medlemsutviklingen.

Idrettsregistreringen – samordnet registrering – gjøres i Idrettens medlemssystem – Klubbadmin, og må gjøres av klubbens leder.

Dette skal du registrere:

 • Medlemstall og aktivitetstall for 2020 (pr. 31.12.20).
 • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
 • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
 • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
 • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

NIF IT har laget mange hjelpeverktøy for deg som skal gjøre registreringen og det arrangeres også webinarer du kan følge, dersom du trenger veiledning underveis. Informasjon om dette vil sendes ut til alle ledere i løpet av påsken.

Vi hjelper også fra forbundskontoret – så det er bare å ringe undertegnede – Kathrine (tlf: 924 65 106 – gs@castingforbundet.no).

—————————————————————————-

Hvilke klubbforsikringer bør vi ha?

Alle kasteklubber skal ha en underslagsforsikring. I NIFs lov § 2-11 punkt 3 og 4 er det hjemlet at alle organisasjonsledd i NIF, inkludert idrettslag skal:

 • Ha to stykker som disponerer bankkonti i fellesskap (dvs. ingen skal kunne overføre/ta ut penger fra en bankkonto alene)
 • Ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti.

Det er det enkeltes organisasjonsledds ansvar å tegne underslagsforsikring. Klubbene må påse dette selv.

Mange lag kombinerer dette med en kollektiv skadeforsikring for alle sine medlemmer, arrangementsforsikring, styreforsikring etc. Flere forsikringsselskaper tilbyr slike klubbforsikringer med ulikt innhold:
Eksempelvis:
 • Gjensidige: se her. 
 • If: se her.
 • Idrettens helsesenter: se her.
Når det gjelder skadeforsikring, så er alle medlemmer i idrettslag kollektivt forsikret til den dato de fyller 13 år. Les om denne forsikringen her. I koronatiden er forsikringen utvidet til også å gjelde disse medlemmenes egentrening: se her.
—————————————————————————-

Hvordan avholder vi klubbens årsmøte?

Les NIFs gode nettside om dette her.

—————————————————————————-

Finnes det en klubbguide – som kan gi meg svar på alt jeg lurer på?

JA! Du vil finne mye god informasjon til hjelp i klubbarbeidet, ved å benytte norsk idretts ressurssider for klubbutvikling – se klubbguiden her.

I tillegg har alle våre medlemslag tilgang til mange gode digitale verktøy, som gjør klubbhverdagen enklere – se nettsidene til NIF digital her.

—————————————————————————-

Jeg har spørsmål om anlegg!

Så bra! – se her: Norges Castingforbund har en egen ressursside for anlegg på nettsiden www.godeidrettsanlegg.no . Dette er en nettløsning etablert i et samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Se vår anleggsinformasjon her (klikk på bildet):

—————————————————————————-

Trenerattesten

Det er obligatorisk for alle trenere og instruktører i idrettslag (les: kasteklubber) å ha trenerattesten. Hva gjør jeg i min klubb for å få dette på plass? Les mer her

—————————————————————————-