Norges Castingforbund organiserer kastesport for alle sportsfiskere i Norge. Forbundet er et særforbund i Norges Idrettsforbund, og har i dag om lag 1.500 aktive medlemmer.
Vi organiserer både fluekasting og casting, som består av ulike lengde- og presisjonsøvelser, med stang og snøre. Våre medlemmer er opptatt av fiske, friluftsliv og idrettsglede, og vi retter oss mot alle dem som finner glede ved å kaste med stang!
– – – – – – – – – –
Les Norges Castingforbunds viktigste styringsdokumenter – Norsk idretts langtidsplan «Idretten vil!», det internasjonale castingforbundets (ICSF) strategi for 2016-2020, og Norges Castingforbunds strategi for 2019-2025 (klikk på bildene):

 

– – – – – – – – – –
Les om våre verdier og vårt verdiarbeid her.
– – – – – – – – – –
Våre medlemslag kan finne mye god informasjon til hjelp i klubbarbeidet, ved å bruke norsk idretts ressurssider for klubbutvikling. I tillegg har alle våre medlemslag tilgang til mange gode digitale verktøy, som gjør klubbdriften lettere. Blir det enklere å drive klubben, blir det mer tid til aktivitet! Har du spørsmål om hvordan man skal drive klubben, arrangere årsmøter, hvordan man skal komme i gang med nytt medlemssystem etc. – se NIFs samleside for klubbutvikling, eller les mer om idrettens digitale hjelpemidler (klikk på bildene):


– – – – – – – – – –
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Castingforbund eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Barnet er forsikret til den dato de fyller 13 år. Klikk på bildet for å lese mer om denne fellesavtalen for alle medlemmer av norsk idrett, og/eller les mer om ulike klubbforsikringer ved å klikke på bildet.

– – – – – – – – – –

Norges Castingforbund har en egen ressursside for anlegg på nettsiden www.godeidrettsanlegg.no . Dette er en nettløsning etablert i et samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Se vår anleggsinformasjon her (klikk på bildet):

– – – – – – – – – –
Alle våre medlemslag kan bruke idrettens avtaler med SAS, Scandic og Hertz. Les mer her (klikk på bildet):

– – – – – – – – – –
Her kan du lese mer om vår flotte idrett. I 2002 feiret Norges Castingforbund 50 år, og det ble laget et flott jubileumsskrift. Heftet «Casting» (ISBN 82-7286-121-6) er også fra 2002, og kan lånes på ditt lokale bibliotek. Håndboken for fluekasting inneholder også mye god informasjon (merk at deler av konkurransereglene og noe av informasjonen her er utdatert).

               

– – – – – – – – – –
Her er linker til vårt internasjonale forbund, International Casting Sport Federation (ICSF), og Norges Idrettsforbund (NIF):

     

– – – – – – – – – –