Om casting

Grenen Casting består av 9 ulike lengde- og presisjonsøvelser med haspel-, flue- og rulleutstyr. I motsetning til fluekasting med fiskeutstyr, benyttes noe mer spesialisert utstyr i castingsporten. En annen forskjell er at alle castingøvelser foregår på land. Tidligere ble imidlertid ordinært fiskeutstyr benyttet i alle presisjonsøvelsene og enkelte av lengdeøvelsene også i castingøvelsene. Utviklingen i konkurransekastingen har imidlertid ført til at toppkastere i dag i mange øvelser bruker kraftigere utstyr enn det som er mulig å få kjøpt i fiskeutstyrsbutikkene. For de som ønsker å begynne med casting som idrett, er det allikevel å anbefale å starte med lettere utstyr, gjerne fiskeutstyr. Lett utstyr er mindre belastende for håndleddet, samtidig som det gjør innlæringen av riktig teknikk lettere.

Les konkurransereglene i casting her.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike øvelsene innen casting:

Øvelse 1 – Flue presisjon

Det kastes 20 kast mot 5 vannfylte blinker/skåler som ligger på en avstand fra 8-13 meter. Skålene er 60 cm i diameter og hver treff gir 5 poeng. 100 poeng er høyeste poengsum. Kaster begynner med 10 tørrfluekast med minst en blindsleng mellom hvert nedlegg, og fortsetter med 10 våtfluekast hvor blindsleng ikke tillates mellom hvert kast. Kastingen foregår fra en 50 cm høy pall. Stangen er valgfri, men maks 3 meter. Handelsvanlig snelle og NCF-godkjente snører (se nederst på siden). Fortommen skal være minimum 1,80m, med en spiss på 30 cm og maks 0,50mm tykkelse. Det brukes en enkel flue i krokstørrelse 10 med avklippet krokspiss.

Øvelse 2 – Flue lengde enhånds

Kasteren har 5 minutter til rådighet til å kaste lengst mulig innenfor en fast, gitt sektor. Kastingen foregår fra en pall som er 50 cm. høy. Stangen er valgfri, maks 3 meter. Snelle er valgfri. NCF-godkjente orange snører (se nederst på siden) med minstelengde 13,5 meter og maks 38 gram for herrer og 13,5 meter og maks 34 gram for damer. Det brukes en enkel flue i krokstørrelse 10 med avklippet krokspiss.

Øvelse 3 – Haspel Arenberg

Det kastes 10 kast mot en blink som ligger flatt på bakken. Avstanden er 10-18 meter. Maksimal poengsum er 100 poeng. Blinken er delt opp i 4 ringer og en senterplate som gir poengene 2-4-6-8-10. Det kastes underhånds pendelkast, høyre og venstre sidekast og overhodekast avhengig av hvilken standplass man befinner seg på. Det brukes en liten og lett haspelstang på min. 1.37 m. Snellen skal være av typen åpen haspel. Snøret som brukes er vanligvis rundt 0,20 mm. Kastevekten/pluggen veier 7,5 gram.

Øvelse 4 – Haspel presisjon

Kaster leverer 20 kast mot 5 plater som ligger på en avstand fra 10-18 meter. Platene er 76 cm i diameter og hvert treff gir 5 poeng. Maksimal poengsum er 100 poeng. Kastestil er valgfri, men overhodekastet er det mest vanlige. Utstyret er identisk med det som blir brukt i øvelse 3.

Øvelse 5 – Haspel lengde enhånds

Hver kaster har tre kast til rådighet for å kaste så langt som mulig. Kastet må lande innenfor en gitt sektor for å bli kjent gyldig. Stangen kan maks være 2,5 meter. Kastevekten/pluggen skal veie 7,5 gram. Snøret må ha en minimums diameter på 0,18 mm. Det er påbudt å bruke en fortom/forløper på min 0,25mm. Snellen må være av typen åpen haspel.

Øvelse 6 – Flue lengde tohånds

Kasteren har 6 minutter til rådighet til å kaste lengst mulig innenfor en fast, gitt sektor. Kastingen foregår fra en 50 cm høy pall. Stangen er valgfri, maks 5,20 meter. Snelle er valgfri. Snøret er valgfritt, minstelengde 15 meter maks 120 gram i orange farve. Det brukes en enkel flue i krokstørrelse 10 med avklippet krokspiss.

Øvelse 7 – Haspel lengde tohånds

Hver kaster har tre kast til rådighet for å kaste så langt som mulig. Kastet må lande innenfor en gitt sektor for å bli kjent gyldig. Stangen er valgfri. Kastevekten/pluggen skal veie 18 gram. Snøret må ha en minimums diameter på 0,25 mm. Det er påbudt å bruke en fortom/forløper på min 0,35mm. Snellen må være av typen åpen haspel.

Øvelse 8 – Rulle presisjon

20 kast mot 5 plater som ligger på en avstand fra 12-20 meter. Platene er 76 cm i diameter og hvert treff gir 5 poeng. Maksimal poengsum er 100 poeng. Kastestil er valgfri, men over-hodekastet er det mest vanlige.Stang er valgfri, bortsett fra at den må være enhånds. Snellen skal være av typen multiplikator. Pluggen/kastevekten skal være 18 gram. Snøret er valgfritt, men det er vanlig å bruke rundt 0,25 mm.

Øvelse 9 – Rulle lengde tohånds

Hver kaster har tre kast til rådighet for å kaste så langt som mulig. Kastet må lande innenfor en gitt sektor for å bli kjent gyldig. Stangen er valgfri. Kastevekten/pluggen skal veie 18 gram. Snøret må ha en minimums diameter på 0,25 mm. Det er påbudt å bruke en fortom/forløper på min 0,35mm. Snellen skal være av typen multiplikator.

Godkjente fluesnører

Øvelse 1 – Flue presisjon

Airflo T-38 (gul/oransje) Scientific Anglers T-38 og T-40 (gul/oransje)

Scientfic Anglers WF-10-F (gul) Hugo Weinert (gul)

Øvelse 2 – Flue lengde enhånds

Airflo C-7PH-T38-FO (gul/oransje) Scientific Anglers T-38 (gul/oransje)

Øvelse 6 – Flue lengde tohånds

Airflo C-7PH-T120-FO (gul/oransje)

Pr.t. har NCF Airflo-snørene på lager.