Bestemmelser for utdeling av Kongepokalen i Norges Castingforbund.

Forbundet har utdelt Kongepokalen siden 1966. Siden 2015 har forbundet blitt tildelt to Kongepokaler til utdeling; én i casting og én i fluekasting. Utgangspunktet for utdeling er regler for utdeling av H. M. Kongens pokal (vedtatt av Idrettsstyret 15.-16. mars 1996) – se her.

Norges Castingforbund har av NIF fått dispensasjon til at både kvinner og menn konkurrerer om H. M. Kongens Pokal i Norgesmesterskapet. Kongepokalen settes derfor opp i klasse mix, og dette gjelder både i casting og i fluekasting.

I casting konkurrerer kvinner og menn i hver sin klasse, men resultatene i begge klasser samlet sett kårer én vinner basert på beste resultat.

I fluekasting konkurrerer kvinner og menn i hver sin klasse i det ordinære øvelsesprogrammet, men en omregningsfaktor for kvinner, gjør det mulig å kåre én vinner i den øvelseskombinasjonen som er valgt for Kongepokalen. I praksis gjøres dette ved at alle utøverne, kvinner og menn (uavhengig av klasse), i hver øvelse sammenliknes i forhold til hverandre og gis plasseringspoeng utifra sitt resultat (kvinner inkludert omregningsfaktor i de øvelser der dette gjelder), plasseringspoengene fra hver øvelse i kombinasjonen summeres for å kåre én vinner av Kongepokalen.

I konkurransereglementet for fluekasting (oppdatert på NCF forbundsting 2020) spesifiseres følgende vedr. valg av øvelseskombinasjon, omkast, utdyping for gjennomføring av finaler og spesifikasjon om utregningsfaktoren:

Forbundsstyret vedtar øvelse eller øvelseskombinasjon for Kongepokalen i god tid før gjennomføring av Norgesmesterskapene, og bekjentgjør vedtaket.

Avhengig av om det er en kombinasjon eller enkeltøvelse som er valgt som øvelse(r) til Kongepokal, vil følgende regel brukes i forhold til omkast. Dette gjelder også andre premieringer (f,eks. gavepremier), som består av kombinasjoner av øvelser. Ved presisjon, vil det være omkast på tid. Ved lengdeøvelse, vil det være sammenlagt de to lengste kast. Ved fortsatt poenglikhet under lengdeøvelsene, vil kast nummer tre bli gjeldende. Det er derfor viktig at det noteres minimum tre kast. Trekkingen av øvelsesrekkefølge og omkastøvelse skal foretas av forbundsstyret i god tid før gjennomføringen av Norgesmesterskapene.

Omkast gjelder kun Kongepokal og eventuelt andre kombinasjoner av øvelser. Omkastene vil kun gjelde ved utregning til disse kombinasjoner, hvis det er poenglikheter. Damer, veteraner og juniorer kommer i tillegg til finaleuttaket (6 personer) i herreklassen, hvis de har resultater som er tilsvarende gode (damene inklusive utregningsfaktoren). Damene skal ha en utregningsfaktor pålydende 1,15 for lengdeøvelsene i alle premierte kombinasjoner. Hvis dette gjør at de kommer opp på en plass blant de seks beste i herreklassen, går de til finalen i tillegg til herre og eventuelt veteran og juniorutøverne.

Se alle Kongepokalvinnere i Norges Castingforbund her.