Norges Castingforbunds verdiarbeid

Norges Castingforbunds formål er å fremme casting, fluekasting og surfcasting i Norge, og representere idrettene internasjonalt. 

Vår virksomhet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle våre aktiviteter skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Bærekraft og samfunnsansvar

NCF skal særlig arbeide for måloppnåelse av følgende av FNs bærekraftsmål:   

    

  • Kastesporten verdsetter møtet mellom mennesket og natur – sporten er mentalt og fysisk utfordrende og utvikler selvtillit, selvstendighet og øker livskvaliteten.
  • Kastesporten skal fremme mangfold, likestilling mellom kjønnene og gi plass til alle. Kastesporten skal aktivt arbeide mot alle former for diskriminering og rasisme.
  • Fiskekultivering og fiskestell er en viktig oppgave for våre medlemsklubber – selv om vi konkurrerer over vann, er livet under vann viktig for alle oss i norsk casting.
  • Kastesporten er en inkluderende, ren og rettferdig idrett. NCF skal arbeide for å senke de økonomiske barrierer for alle unge som vil begynne å kaste. NCF er av Antidoping Norge sertifisert som Rent Særforbund.

——————————

Norges Castingforbund følger barneidrettsbestemmelsene

Norges Castingforbund følger norsk idretts bestemmelser om barneidrett. Alle våre medlemslag skal følge bestemmelsene. Les idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett her (klikk på bildet).

        

——————————

Norges Castingforbund er sertifisert som Rent Særforbund

Norges Castingforbund skal gjennom forebyggende antidopingarbeid sette antidoping og verdiarbeid på agendaen i norsk casting. Vi skal tydeliggjøre vår holdning og standpunkt om en ren og verdibasert castingsport, og det er viktig for oss å heve kompetansen om antidopingarbeidet i hele vår organisasjon.

Alle medlemmer i castingklubber skal oppleve å være en del av et sunt og trygt opplevelsesfellesskap. Kastere som deltar aktivt som konkurrasekastere, skal være trygge på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidoping arbeid. Norges Castingforbund er sertifisert som Rent Særforbund, og samarbeider med Antidoping Norge. Link til Antidoping Norge her.

Les Norges Castingforbunds antidoping policy, handlings- og beredskapsplan her. (oppdatert 11.02.22).

Norges castingforbunds antidopingkontakt er Kathrine Strand Hammond (gs@castingforbundet.no / Tlf: 924 65 106)

Forbundsstyrets antidoping ansvarlig er Tone Martinsen (tonemartinsen@hotmail.com)

 

 

———————————–

Norges Castingforbund har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i vår idrett, og er direkte i strid med det vi står for, og i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.

Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i alle idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Les informasjonsbrosjyren om og idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten her (klikk på bildet).

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Slik melder du ifra om seksuell trakassering og overgrep. Les mer her.

Les mer om temaet på Norges Idrettsforbunds nettside her.

Har du spørsmål, eller ønsker å snakke med forbundet om forhold knyttet seksuell trakassering og overgrep, kan du kontakte vår greneralsekretær Kathrine Strand Hammond, gs@castingforbundet.no, tlf: 924 65 106. Du kan også kontakte Tone C. Martinsen, tonemartinsen@hotmail.com.

———————————–

Vi i norsk casting har nulltoleranse for rasisme og diskriminering!

Les idrettens veileder for håndtering av rasisme og diskriminering her.

———————————–

Norsk casting skal være en sunn idrett

Sunn Idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund som jobber med å formidle kunnskap om kosthold og idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

Les mer om Sunn Idrett ved å klikke på logoen.