Nasjonal Kasteklubb arrangerer sitt årsmøte lørdag 16. mars, samme dag og i tilknytning til Norges Castingforbunds forbundsting. Innkallingen er å finne her. (innkallingen er i dag sendt ut på melding til alle medlemmer).

Saker som medlemmer måtte ønske å behandle på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03 til gs@castingforbundet.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Dette vil bli sendt ut på e-post til alle medlemmer.