Alle medlemsklubber har i dag fått tilsendt innkalling til NCFs forbundsting lørdag 16. mars, samt invitasjon til forbundets strategisamling 11.-12. februar.

Til strategisamlingen inviterer vi bredt – her er alle med kasting i hjertet velkommen – om du er tilknyttet klubb eller ikke.

NCFs forbundsting

Forbundstinget gjennomføres i Oslo, lørdag 16. mars, på Ullevål stadion.

Sakspapirene sendes ut senest 2 uker før forbundstinget. Forslag som ønskes behandlet på Tinget, må være innsendt innen 16. februar. Dagsorden og sakspapirer til Tinget blir sendt ut senest 1. mars. Se hele innkallingen her.

NCFs valgkomite har påbegynt sitt arbeid, og valgkomiteen kan kontaktes ved komiteens leder Stig Kaspersen (stig.kaspersen@aggreko.no). Les mer her.

NCFs strategisamling

Som tidligere annonsert på Forbundets nettsider så skal vi i gang med å oppdatere strategiplanen som skal styre aktiviteten vår de neste fire årene. Vi har kalt arbeidet for «revitalisering av kastesporten». Det er en ambisiøs tittel, og selv om mye går bra i sporten vår så er det også ting vi må ta tak i dersom vi ønsker at kastesporten skal fortsette å være et fremtidig felleskap for kasteglede.

Det blir arrangert ide- dugnad på Idrettens Hus på Ullevål lørdag 10. og søndag 11. februar. Vi inviterer alle klubbene våre til å delta i dette viktige arbeidet. Men vi ønsker også at klubbene tar med seg alle medlemmene som er interessert i å bidra. Vi inviterer derfor hele Kaste- Norge til en felles dugnad.

Målet er at vi i løpet av helgen kan tegne et bilde, som vi kan se for oss som trykt forside, samt skrive utkastet til den 10- siders artikkelen, som publiseres i påskeutgaven av Dagens Næringsliv i 2028. Vi skal ikke lage notisen som står i Alt om Fiske dersom vi ikke lykkes!

Programmet starter lørdag kl 12:00 og vil strekke seg til kl 17:00, og fortsette med en felles middag. Søndag starter vi kl 09:00 og avslutter kl 15:00. Forbundet dekker overnatting for de som kommer langveisfra. Kan du bare en dag og avsette så er det også fantastisk! Alle monner vil dra i dette arbeidet.

Vi ønsker påmelding innen 22.01 fra de som ønsker å delta. Send derfor en mail til tom@flycasting.no, hvor du 1) sier om du kommer lørdag eller begge dager, 2) om du trenger overnatting eller ikke, og 3) om du ønsker å være med på felles middag på lørdagen.

Vi ønsker dere velkommen til begge arrangementene!