Kåre Westlie fra Lillehammer Sportsfiskerforening døde 29.09.2018 etter lengre tids sykdom. I 2017 ble han tildelt Hedersmerket, som er den høyeste utmerkelsen som gis av Norges Castingforbund.

Kåre Westlie vokste opp i Nord-Torpa. Han flyttet i 1952 for å ta utdannelse, men beholdt kontakt med hjemstedet gjennom sin fritidseiendom, som har vært mye brukt i årenes løp. Etter at han bosatte seg på Lillehammer, tok han initiativ til å danne en castinggruppe innen Lillehammer Sportsfiskerforening (LSF). Den ble tilsluttet Norges Castingforbund i 1971. Westlie fikk raskt med seg flere unge kastere, og allerede i 1975 arrangerte castinggruppa i LSF Norgesmesterskap i casting. Westlie var primus motor for arrangementet, og ble også norsk mester i flue presisjon på hjemmebane. Westlie gjorde en stor jobb som instruktør i casting, og trente mange unge kastere. Den mest aktive perioden var på 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. I 1981 arrangerte LSF igjen NM I casting, og hadde med mange unge utøvere. Westlie sørget for å få med utøverne på stevner rundt omkring, og fylte sin egen bil med unge kastere. Det siste nasjonale stevnet i Lillehammer i perioden som Westlie var leder av castinggruppa, ble arrangert i 1984. Perioden med Westlie som drivende kraft i castinggruppa på Lillehammer ble avsluttet med klubbmesterskapet i 1988. Alle i castingmiljøet på Lillehammer er samstemt i at uten Kåre Westlies initiativ og langvarige engasjement hadde det aldri blitt noe casting på Lillehammer. Etter at tradisjonen med klubbmesterskap og castingfest ble gjenopptatt, deltok Westlie når han hadde anledning fram til 2017. Det var alltid veldig trivelig når nestoren kunne være sammen med oss, og vi vil minnes Kåre Westlie som en varm og engasjert person.

 

Trond Knapp Haraldsen, leder i castinggruppa i Lillehammer Sportsfiskerforening