Bli med å gjør spørsmålstegnet om til utropstegn! Vi skal skape kasteglede for alle, men hvordan får vi det til? Vi anbefaler alle våre medlemslag å sette rekruttering på agendaen på deres neste styremøte – sett av tid til å tenke rundt rekrutteringsarbeidet – det er en svært viktig oppgave for alle oss med kastesporten i hjertet!

Kasteglede skapes der våre medlemmer finner trivsel i fellesskapet, opplevelser i utførelsen av kastet, og spenning i det å konkurrere.

Flere med – tidligere og lenger – er et av hovedmålene i vår felles langtidsplan, vedtatt av oss alle, på vårt forbundsting tidligere i år. Rekruttering bør få et enda større fokus i tiden fremover – la oss i dag se spesielt på dette delmålet i langtidsplanen vår:

NCF vil gjøre kastesporten attraktiv for flere.

a) Kastesporten skal vokse til 2000 aktive kastere – ved å fornyes og utvikles slik at den blir mer attraktiv for barn og ungdom.
b) Kastesporten skal senke de økonomiske barrierer for alle unge kastere.
c) Kastesporten skal tilrettelegge for parautøvere som ønsker å drive vår idrett.
                                                                                     d) Kastesporten skal rekruttere flere med minoritetsbakgrunn inn i våre miljøer.

Alle vi i kastesporten må derfor ha et bevisst forhold til:

 • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett – se her.
 • Retningslinjer for ungdomsidrett – se her.
 • Senkning av økonomiske barrierer for deltakelse.
 • Tilrettelegging for paraidrett (bevegelses-, utviklings-, syns-, og hørselshemmede) i alle aldre.

Hvordan skal vi sikre at vi er gode på rekruttering – og mangfold?

 • Alle medlemsklubber må passe på at man har utnevnevnt en barneidrettsansvarlig. Pass på at dere har gjort det! Denne personen bør ha som oppgave å påse at alle instruktører i klubben er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett, samt med retningslinjer for ungdomsidrett. Sett dette på agendaen i møte med deres instruktører – informer med en mail – klipp og lim fra denne artikkelen – spre ordet! – heng opp retningslinjene i hallen – inkluder det i treneravtalen, om dere har det. Les mer om oppgavene til den barneidrettsansvarlige her.
 • Å ta trenerattesten, er nå obligatorisk for alle trenere i norsk idrett – denne går igjennom de viktigste forhold knyttet det å skape trygge og gode arenaer for barn og unge – les mer om trenerattesten og ta denne her.
 • Kastesporten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Les mer her.
 • Alle barn som ønsker å bli med i norske kasteklubber skal ønskes velkommen med – og de bør da få kaste med det fiskeredskap de selv har, uavhengig om dette er en haspelstang eller fluestang. Å kaste med flue har en vanskelighetsgrad, som gjør at inngangen til kasteglede kanskje best oppnås ved å kaste med haspel og plugg (uavhengig om man er en fluekasteklubb eller castingklubb). NCF oppfordrer alle klubber til å sette kasting i fokus for barn og unge – og ikke spesifisere på gren (fluekasting eller casting) for tidlig.

 

 • I våre konkurranseregler (for både fluekasting og casting) gjelder som kjent følgende: Norsk idretts bestemmelser om barneidrett gjelder for alle konkurranser og aktiviteter i regi av norsk casting. Forbundsstyret behandler saker ved brudd på bestemmelsen, og sanksjonering er hjemlet i NIFs lov § 11-2.
 • Husk at i juniorklassen i fluekasting kan man benytte alle typer WF5F flyte snører – dette for å gjøre det enklere for juniorer, og for å senke de økonomiske barrierer det måtte være å konkurrere for unge kastere. Se forbundsstyrets vedtak på dette her.
 • Vi skal legge til rette for at alle som ønsker å kaste finner et tilbud i våre klubber. Dersom dere trenger hjelp til å legge til rette for eller tilpasse aktivitet for paraidrett – ta kontakt med oss i forbundet, eller med din idrettskrets parakontakt – se her.
 • Norges Castingforbund har støtteordning for rekrutteringsaktiviteter, og vi prioriterer søknader som søker å legger til rette for barn, ungdom og paraidrett. Les mer om alle forbundets støtteordninger her.
 • Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Hvordan rekrutterer vi flere med minoritetsbakgrunn til vår idrett? Vi anbefaler alle våre klubber til å lese NIFs gode nettside om inkludering – der du finner fakta, tips og råd – se her.
 • Se også norsk idretts egen nettside om paraidrett – som har mange gode tips og råd i arbeidet med å tilrettelegge for alle. Se her.
 • Ungdomsårene kan være utfordrende – også unge utøvere hos oss i kastesporten kan få utfordringer knyttet til mat, kropp og mental helse. Ungdommene er i en sårbar utviklingsfase, og det hersker mange myter om kosthold, trening og dietter. – les mer på nettsidene til Sunn Idrett her.
 • Hvordan tar du tak i problematikk rundt mobbing og trakassering – dersom det skulle oppstå i din kasteklubb – les mer om dette her. Varsle om seksuell trakassering – kontaktperson hos oss i Norges Castingforbund er generalsekretær Marius H. Johannessen – gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617

Bli inspirert – les mer om gode rekrutteringsaktiviteter i våre klubber her (klikk på bildene):

 

Norges Castingforbund sier #Stopp til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. Les mer ved å klikke på bildet:

Vi håper alle våre klubber tar oppfordringen om å diskutere forholdene over i egen klubb! Vi heier på dere i arbeidet – ta kontakt med forbundskontoret om dere ønsker bistand i arbeidet!

Foto: Benjamin Backofen, Kristian Grythe og Said Maimouni.