Fungerende GS

Den drevne idretts- og organisasjonslederen kommer rett fra et 11 år langt løp som generalsekretær i Norges studentidrettsforbund (NSI) når han nå flytter inn i Castingforbundets kontor på Ullevål Stadion i Oslo.  I et takkeskriv fra sine gamle kollegaer blir 40-åringen beskrevet som “den mest betydningsfulle personen for norsk studentidrett de siste 50 årene”, likevel skrider han til verket i sitt nye forbund med ydmykhet.

– Jeg ønsker å være et verktøy for forbundsstyret og gleder meg til å bli bedre kjent med dere, med styret og klubbene og selve sporten.

– Hva blir de første oppgavene?

– Å snakke med folk, ta en utstrakt ringerunde parallelt med etterarbeid med medlemsregistreringen og få oversikt over status i forhold til arrangementer og mesterskap.

Forbundets arkiver har han allerede saumfart for strategidokumenter, håndbøker og historie. Han vil lære så mye som mulig om forbundets historie, klubbene, folkene bak og det som driver oss, magien og kunsten i stang og snøre. Castingforbundets visjon, å drive både bredde- og toppidrett og grunntanken – å fremme velferd og folkehelse og skape opplevelser mellom mennesker og natur, liker han godt.

– Jeg er i idretten fordi den setter fellesskapet først. De gode opplevelsene, å skape trivsel og mening i hverdagen er det som gjør idrettsarbeid så motiverende.

Forbundets president, Terje Slydahl, er glad for at Johannessen har tatt plass i lederstolen.

– Det er en stor lettelse å få på plass en som kan idrettens systemer. Det gir oss trygghet og godt vekstpotensial for fremtiden.

– Hvilke oppgaver gleder du seg mest til å introdusere ham for?

– Å få vist ham idretten vår og presentere ham for noen fantastiske utøvere, svarer han spontant og begeistret.

Utøverne i sporten har som tradisjon å vinne flere VM-medaljer enn de andre deltakerlandene. De tar også flere gullmedaljer enn de andre norske idrettene og toppet NIFs statistikk over VM-gull fra 2014 som ble presentert på idrettstinget året etter. Av 32 gull i 11 idretter gikk hele 9 til Norges Castingforbund.

Johannessen har så langt brukt stang og snøre til torskefiske i Kragerøs skjærgård. Det var der han vokste opp, havet fyller hjertet og ut dit drar han så ofte han kan, også som aktiv roer. Den første telefonhenvendelsen fra Castingforbundet tok han midt i åretakene på et treningsstudio i Oslo.

– Sjøluften og naturopplevelsene er motiverende og jeg gleder meg til å bli introdusert for casting og fluefiske også, sier han.

I Castingforbundet, som startet med den stolte stiftelsen av Norges Flue- og Slukkasterforbund i 1952, gleder vi oss tilsvarende over at Johannessen tiltrer som primus motor, all den tid generalsekretær Thorgeir Gustavsen er sykmeldt. Johannessen forlater et forbund i kraftig vekst etter totalt 13 år i studentidrettens tjeneste og ser frem til å bidra i Castingforbundet. I tillegg er han utdannet sosiolog og har tre år med idrettsadministrative studier.

– Det er alltid det som skjer lokalt, aktivitetene og konkurransetilbudet, som gjør at folk er med men min hovedoppgave er å sørge for vekst gjennom å sikre gode rammevilkår slik at aktiviteten får blomstre. Vi skal øke organisasjonens slagkraft, synliggjøre den gode aktiviteten lokalt og løfte dette frem for NIF og myndighetene. Vise hvem vi er og hva vi gjør og at fluefiske og casting er gøy og meningsfylt.

Marius H. Johannessen kan nås på telefon 913 88 617.

Tekst: Maren Anne S. Terjesen
Foto: Steinar Røstad