Norges Castingforbund er av Antidoping Norge sertifisert som Rent Særforbund. Samtidig har Tromsø Casting & Fluefiske Forening, som det første av våre medlemslag, blitt sertifisert som Rent Idrettslag.

Forbundet har hatt antidopingarbeid på agendaen lenge, men endelig oppfyller vi kriteriene for å bli sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge. Til grunn for sertifiseringen er forbundets antidoping policy, handlings- og beredskapsplan, som er utarbeidet og som kan leses i sin helhet her. Les Antidoping Norges tildelingsbrev her.

Norges Castingforbund skal gjennom sitt forebyggende antidopingarbeid sette antidoping på agendaen i norsk casting. Vi har et tredelt mål i arbeidet:

  • Tydeliggjøre våre verdier og holdninger om en ren og verdibasert kastesport.
  • Sikre god kompetanse om antidoping i organisasjonen og hos våre medlemmer.
  • Ha en god handlings- og beredskapsplan som sikrer kontinuitet i arbeidet og god håndtering dersom vi skulle få en dopingsak i vår idrett.

Det er viktig for oss at alle medlemmer i våre klubber skal oppleve å være en del av et sunt og trygt trenings- og opplevelsesfellesskap. Kastere som deltar aktivt som konkurransekastere, skal være trygge på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidopingarbeid. Planen som vi har utarbeidet er et godt utgangspunkt for å få til dette, men arbeidet er kontinuerlig, og alle må bidra; både forbundet, klubbene og medlemmene.

Derfor er det også spesielt hyggelig at Tromsø Casting & Fluefiske Forening har fulgt opp med å gjennomføre programmet Rent Idrettslag – og som første klubb i norsk casting, har fått denne sertifiseringen.

Leder i Tromsø Casting & Fluefiske Forening, Kristian Grythe, forteller at programmet Rent Idrettslag var et fint verktøy for å sette verdiarbeid og antidoping på agendaen i klubben. “Vi er en liten klubb, og mange av våre medlemmer ser nok på seg selv mer som fiskere, enn idrettsfolk. Men, diskusjonene vi hadde i styret i forbindelse med dette arbeidet, utvidet også vår forståelse av hva antidopingarbeid er og kan være. Det som er viktig for oss er å være et sunt, dopfritt, og trygt alternativ for ungdom som ønsker å bli medlem av vår klubb. Vi skal ha et etisk godt grunnlag for vår klubb, og programmet Rent Idrettslag hadde også fokus på dette samfunnsansvaret. Vi skal være tilstede også for de som utøver andre idretter andre ganger i uka. På den måten følte alle at arbeidet hadde stor relevans, også for en liten klubb som oss”. Kristian forteller at han og styret gjorde noe forberedelsesarbeid, og at selve gjennomføringen av programmet tok ca. to timer, og det ble gode diskusjoner og samtaler i styret. Vi gratulerer Tromsø CFF som Rent Idrettslag!

Samtidig anbefaler vi alle våre medlemslag til å gjøre det samme – lag en hyggelig klubbkveld, der dere diskuterer antidoping og verdiarbeid – det er relevant og viktig! Les mer og finn ut hvordan du kan sertifisere din klubb her.

Til vanlig vil du finne informasjon om Norges castingforbunds antidopingarbeid, sammen med forbundets øvrige verdiarbeid her.

Ansvarlig for antidopingarbeidet i Norges Castingforbund er generalsekretær Marius H. Johannessen, gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617. NCF forbundsstyret har i tillegg utpekt styremedlem Tone Martinsen, med særlig ansvar for antidopingarbeidet. Kontakt: tonemartinsen@hotmail.com

Ta kontakt om dere har spørsmål om antidoping!

Foto: Claes H. Bendiksen