28 April 2019 – NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM

Ørret Presisjon

Ørret Presisjon er en fluekasting-disiplin hvor fire mål, alle inndelt i tre poengsoner (5-3-1 poeng), er plassert vilkårlig mellom 8 og 15 meter fra standplass. Kaster benytter godkjent #5-snøre, for tiden Scientific Angler Mastery Expert Distance tournament (oransje), og en stang som er maksimalt 9 ft. lang. Det kastes totalt 16 kast (fire på hvert mål), noe som kan maksimalt gi 80 poeng.

 

Ørret Lengde

Ørret lengde er en disiplin innen fluekasting der kaster skal benytte samme type snøre som i ørret presisjon (#5-snøre. for tiden Scientific Angler Mastery Expert Distance tournament), og maksimal lengde på stangen er også her 9 ft. Det lengste kastet avlevert i løpet av 4 minutter blir tellende resultat.