Har alle glemt at det er avslutning på Norges Cup i Tromsø. Er det ingen som vil oppleve det fantastiske nordlys som kan komme på besøk. Det er alt for få som har meldt seg på, og nå lurer arrangøren på hva som skjer og hva de skal gjøre. De trenger å vite at dere kommer. Samtidig trenger de støtten som det gir at mange stiller opp. Dessuten er dette avslutningen på årets Norges Cup. Invitasjonen har ligget ute lenge, men responsen uteblir. Hva skjer?