Vestfossen har en idrettshall som kan brukes til trening av presisjons øvelsene våre. Denne hallen ligger i tilknytning til skolen, og det blir castingtrening og eventuelt ørret presisjon i Vestfossen flerbrukshall søndag 6. november, lørdag 12. november og lørdag 17. desember. Alle dager kl 11 – 14 i november og 12 – 15 i desember. Kun presisjonsøvelser. For dere som ikke vet hvor Vestfossen er, så ligger plassen nord for Drammen.Castinggruppa i Drammens Sportsfiskere er ansvarlig for treningen. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Jan Ivar Larsen på tlf: 92667343.
Velkommen til innendørstrening.