Regjeringen la mandag frem nye nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge. De nye nasjonale innstrammingene berører ikke vår idrett direkte, men kommuner med høyt smittepress kan innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale.

Alle kasteklubber skal fortsatt følge den fellesidrettslige smitteveilederen, som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten (denne oppdateres når det kommer endringer fra Regjeringen). I veilederen finner du svar på praktiske problemstillinger som du møter når du skal legge tilrette for kasteaktiviteter – se hele veilederen her.

Husk at når vi nå beveger oss fra utendørsaktiviteter, og inn i hall, er smitterisikoen større.

Hva er det viktigste for deg som er trener/aktivitetsansvarlig i kasteklubb?

Det aller viktigste er de generelle tiltakene for å bremse smittespredningen:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

For trening skal gruppestørrelsen være på inntil 20 personer, og hvor man kan holde 1-meters avstand (man kan organisere trening for flere grupper av 20 personer samtidig, men da må gruppene ha definert sitt adskilte treningsareal, og det må til enhver tid være minst 2 meters avstand mellom gruppene).

I Oslo skal deltakere på trening bruke munnbind på offentlig transport til og fra trening. Her ber vi om at alle finner ut hva som er lokale bestemmelser om bruk av offentlig transport på sitt hjemsted.

Garderobebruk i haller bør helst unngås, og bør begrenses. Her bør man oppfordre medlemmer til å dusje hjemme.

For arrangementer gjelder følgende: Innendørs på offentlig sted er det ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med mer enn 200 personer til stede samtidig.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.

Som ansvarlige for klubbaktiviteter bør du sette deg godt inn i eventuelle kommunale særregler.

Vi anbefaler i tillegg alle med ansvar for trening å sette seg inn i kapittelet Risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern ved idrett i smittevernveilederen – se her.

Dersom du lurer på noe med hensyn til smittevern – ta gjerne kontakt med Marius H. Johannessen på forbundskontoret – e-post: gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617.

Se tidligere artikkel om smittevern, inkludert NCFs koronavettregler her.

Illustrasjonsfoto av Christopher Martinsen