Rammene for organisert idrettsaktivitet åpnes stadig mer opp. Det er svært viktig at aktivitet i våre lag fortsatt følger Helsemyndighetens smitteverntiltak og anbefalinger som er oppsummert i koronavettreglene. Helsemyndighetene har nå også, i dialog med norsk idrett, utarbeidet en ny smittevernveileder for idretten – som kan være til god hjelp for alle våre medlemslag.

Oppdatert 29.10

Vi ber alle våre lag om å sette seg inn i dokumentet, og bruke veilederen for å legge til rette aktiviteten på en mest mulig forsvarlig måte. Les hele veilederen her. Se endringer oppdatert 12.10 her.

Les tilleggsanbefalinger for oppstart av trening for utviklingshemmede her.

Les mer på Norges Idrettsforbunds nettside her.

– – –

NORGES CASTINGFORBUNDS KORONAVETTREGLER

justert 29.10

Generelle retningslinjer

Castingklubber må til enhver tid følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Alle idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Spesifikke retningslinjer ved gjennomføring av organisert aktivitet 

 • Det er kun tillatt med organiserte aktiviteter der hvor det er én definert som ansvarlig for aktiviteten.
 • Der hvor det er aktivitet for barn og ungdom (under 18 år), skal det være en person over 18 år tilstede
 • Hver treningsgruppe kan være på inntil 20 personer – man kan organisere trening for flere treningsgrupper samtidig, men da må disse være adskilt og aktivitet utføres på eget definert flate med minst 2 meter avstand fra den/de andre treningsgruppene.
 • Mellom hver kaster skal det til en hver tid være minimum 1 meter.
 • Utstyr som benyttes kan kun brukes av én person under hele aktiviteten/treningen.
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter aktivitet.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Hver enkelt klubb må sørge for at koronavettreglene følges, og tilrettelegge aktiviteten ut fra lokale forhold/anbefalinger.
 • Aktiviteten skal også hensynta alle generelle koronaråd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask.

Castingforbundet vil til enhver tid følgede råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler.

Illustrasjonsfoto av Christopher Martinsen