Norges Castingforbunds styre ser nå frem til et godt sportslig år for casting og fluekasting. Det er satt opp noen sportslige mål, som vi håper innfris. Vi ser jo at det er en fremgang i aktivitet, og at resultatene blir bedre og bedre. Dette syntes vi er utrolig bra, og vil oppfordre til enda mer samhold og flere treninger. Det sosiale som oppstår på treninger, er med på å bygge relasjoner som gir trygghet og styrke. Som sikkert alle vet, så er det VM i England i år for fluekasting. Dette antar vi er et stort mål for de fleste. Beste måte å komme dit på er å ha sterke resultater, og god plassering på rankinglisten. Jo høyere en er ranket, jo større er muligheten for å kunne være på landslaget til VM. Stå på alle sammen og la oss alle dra lasset i samme retning, for å oppnå de beste resultater, samt hente hjem de fleste og beste medaljer fra VM.

Norges Castingforbunds

Sportslige mål for 2018

Rekrutteringsmål for 2018

5 nye klubber med til sammen 300 medlemmer

35 deltakere i NM fluekasting

16 deltakere i NM Casting

16 deltakere i NM spey

10 nye deltakere i minimum en øvelse i norgescup eller 5’er cup

5 nye juniorer i en eller flere øvelser i norgescup eller 5’er cup

Sportslige mål 2018 – 5’er cup

Herrer Damer Veteran
Ørret presisjon Første til 80 p.

Andre over 76 p.

Første over 64 p.

Andre over 60 p.

Første over 64 p.

Andre over 60 p.

Ørret lengde En over 37m.

To over 35m.

En over 33m.

To over 30m.

En over 34m.

To over 33m.

Sportslige mål 2018 – Norgescup

Herrer Damer Veteran
Ørret presisjon Første over 74 p.

Andre tangere 74 p.

Første over 60 p.

Andre over 56 p.

Første over 60 p.

Andre over 56 p.

Ørret lengde En over 42m.

To over 40m.

En over 35m.

To over 32m.

En over 35m.

To over 32m.

Sjøørret lengde En over 51m.

To over 50m.

En over 42m.

To over 40m.

En over 45m.

To over 43m.

Laks lengde En over 66m.

To over 62m.

En over 54m.

To over 50m.

En over 54m.

To over 50m.

Spey 15,1′ En over 112p.

To over 105p.

En over 90p.

To over 85p.

En over 90p.

To over 85p.

Spey 16’/18′ En over 65m.

To over 60m.

En over 54m.

To over 50m.

En over 50m.

To over 45m.

Det er ikke satt noen sportslige mål til junior, da dette er en rekrutterings klasse, og bør av den grunn ikke stilles for høye mål til. Det er heller ikke satt krav til veteran damer da det ikke er noen aktive der pr i dag. Dette er mål NCF setter for å kunne se en fremgang i vår aktivitet. Vi ønsker flere klubber rundt om i landet, en utvidet aktiv medlemsmasse og et styrket landslag. Ved å satse litt mer i fellesskap, vil vi være der raskere.