Thorgeir Gustavsen ble i dag, 05.11, tildelt Norges Idrettsforbunds hederstegn for sin innsats for norsk idrett og spesielt norsk casting. Thorgeir som i oktober pensjonerte seg fra sin stilling som generalsekretær i Norges Castingforbund mottok det ærefulle hederstegnet på Ullevål stadion, foran inviterte gjester og kollegaer på Idrettens hus.

Thorgeir Gustavsen har i over 50 år hatt sitt hjerte i norsk casting. Han begynte med casting i ung alder, og allerede i 1967-68 drev han aktivt med sporten i Tønsberg. På slutten av syttitallet fikk han sitt første verv i Norges Castingforbund, da han ble medlem i forbundets instruksjonskomité. Fra 1981, og gjennom hele 80-tallet satt han i forbundsstyret, hvorav to av årene som viseformann. Deretter fulgte en tiårs periode hvor han var ansatt som generalsekretær. Etter å ha sluttet i stillingen, fulgte så to år i tilsvarende stilling i Norges Rytterforbund. Thorgeir ble så valgt som NCFs president i årene 2001-2003 og 2011-2014. De siste fem årene har han, som de fleste her vet, igjen innehatt stillingen som generalsekretær i forbundet. I alle disse årene har han hatt utallige roller i ulike utvalg og komiteer nasjonalt; deriblant i utdanningskomiteen, lov- og appellutvalget, budsjettkomiteen, PR- og mediautvalget, domsutvalget, kontrollkomiteen og i hedersmerkekomiteen. Thorgeir har også sittet i samarbeidsutvalget mellom NCF og NJFF.

Fra dagens sammenkomst på Idrettens hus, Ullevål stadion, hvor Thorgeir mottok NIFs hederstegn.

Thorgeir har i tillegg hatt en rekke internasjonale verv. Dette inkluderer utallige verv i Forente Nordiske Casting Forbund, og som  styremedlem, og i diverse komiteverv, i det internasjonale castingforbundet (ICSF), i til sammen 20 år (ett verv han fortsatt innehar). Thorgeir har vært sentral innenfor dommerutdanningen i ICSF, og har gjennomført flere kurs for internasjonale dommere i casting. Han har også vært dommer og overdommer i mange EM og VM i casting. Han har vært norsk delegasjonsleder på utallige internasjonale mesterskap. Alt dette har han kombinert med å være en svært aktiv utøver og innehaver av tillitsverv i sin klubb, Drammen Sportsfiskere. I 2015 ble han også veteran verdensmester i sin favorittøvelse flue presisjon. Thorgeir ble allerede i 2005 tildelt NCFs hedersmerke for sin innsats.

Ved utdelingen var det mange som ville si noen ord for å hedre Thorgeir. Leder i NIFs hederstegnkomité, Elisabeth Seeberg, trakk frem Thorgeirs inkluderende væremåte blant kolleger i norsk idrett. Olaf S. Christensen hadde med gave på vegne av en gjeng utøvere (og senere ansatte/ledere i forbundet) som ble kjent med Thorgeir (eller Torry som de liker å kalle han) på åttitallet, og som deler svært mange mesterskapsminner over mange år. En av de mest spesielle historiene var da Thorgeir sammen med sin far reiste rundt i Finnmark for å rekruttere kastere til sporten på 90-tallet. Thorgeirs far kjørte av veien, og ødela bilen. Thorgeir var besluttsom, leide seg en ny bil, og kjørte hele den lange veien fra Finnmark og hjem til Tønsberg. Der hentet han en ny bil og henger, kjørte hele veien tilbake til Finnmark, slik at de kunne fortsette rekrutteringen til castingsporten i Nord.

Det er forbundsstyret i NCF som nominerte Thorgeir til NIFs hedersmerke, og visepresident Gunnar Thompson hilste Thorgeir i en video, der han takket for innsatsen på vegne av forbundsstyret.

Vi gratulerer, og ønsker Thorgeir alt godt i sin nye pensjonist tilværelse i Danmark, og vi håper å se han på stevner her hjemme i Norge også i fremtiden!

Kriterier for å motta NIFs hederstegn er:

Hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere; Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Ansatte i norsk idrett (NIF og særforbund) kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett på til sammen mer enn 15 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.