På vegne av Castinggruppa i Lillehammer Sportsfiskerforening inviteres til treningssamling med innlagt castingstevne på Ås søndag 03.06.2018. Arrangementet vil foregå på Bjørnebekk treningsfelt i Ås. Det er enklest å kjøre E 18 nordfra, ta av til Ås FV 152 ved Holstad (høyre) og følge denne til rundkjøringen på Sentralholtet. I rundkjøringen tar en avkjøring til Kroer og følger Kroerveien til en kommer til Bjørnebekk. Der er det skilt som viser at en skal svinge til venstre. En kjører ca. 100 m rett fram og svinger så til venstre og kjører inn på plassen med hvite bygninger. Treningsfeltet ligger vest for lavt administrasjonsbygg i tegl (se kart). Planlagt start er kl. 10.00. Treningsfeltet er tilgjengelig hele dagen.
Treningsfeltet er ca. 90 x 120 meter og det er i tillegg plenareal med kortklipt plen foran husene. Det gjør at en har mulighet for å trene og gjennomføre konkurranse i alle ni castingøvelsene.