Da er nytt styre på plass og konstituerende møte var 28.02.2019.
Det er en frisk gjeng som tar til, noen på gjenvalg og noen nye. Velkommen til alle.
Denne gangen er vi så heldig å ha fått med hele 4 kvinner inn i styret, det er vel første gang at kvinneandelen har vært så høy.
Styret består av følgende medlemmer:

 

I tillegg har styret fordelt noen oppgaver og gjøremål seg i mellom:

 

 

For mer info: casting@nif.idrett.no