Da er nytt styre på plass og konstituerende møte var 28.02.2019.
Det er en frisk gjeng som tar til, noen på gjenvalg og noen nye. Velkommen til alle.
Denne gangen er vi så heldig å ha fått med hele 4 kvinner inn i styret, det er vel første gang at kvinneandelen har vært så høy.
Styret består av følgende medlemmer:

President: Terje Slydahl
Vise President: Gunnar Thompson
Styremedlem: Maren Terjesen
Anita Strand
Jan Vidar Josephsen
Tone Martinsen
Tore Tiltnes
Varamedlem: Tina Mengkroken
Trond Knapp Haraldsen

 

I tillegg har styret fordelt noen oppgaver og gjøremål seg i mellom:

 

Styremedlems - ansvars/ arbeidsoppgaver NCF
Oppgave Styremedlem
Stevner
- Norgescup Gunnar
- 5'er cup Gunnar
- Casting arr… Terje
- NM fluekasting/ NM veka Maren / Terje
- NM Casting Terje
- NM Spey Anita / Tore
- Innendørs NM (Camp Vilmark) Terje
Rekrutering Tore / Terje
Overordnet ansvar sekretariat tjeneste ved stevner Terje
Søknader NIF - støtte Terje
Sponsor Tore
Oppfølging - Handlingsplan- Strategiplan Anita
Økonomi Jan Vidar
Kommunikasjon Maren
Antidoping Tone
Barne/ ungdomsarbeid Tone
Seksuell trakassering Tone

 

For mer info: casting@nif.idrett.no