På Strategimøtet ble følgende vedtatt:

Reisetilskudd for aktive er endret fra 75% til 50% støtte, men fortsatt max 3000 kr. Se forøvrig fanen “Tillskudd”. TK har byttet leder, da Per Grønberg trakk seg, kom Steinar Røstad inn i hans sted. TK er listet opp under fanen “Om oss”. Det har blitt oppnevnt en Uttakningskomite (UK), som består av John Einar Enger, Martin Nøkleberg og Jan Ivar Larsen. Følgende regleendringer ble godtatt internasjonalt.

  1. Da arrangøren har lagt baner i begge retninger i lengdekastingen, og det er mulighet for å velge retning, skal utøveren velge retning minst ett minutt før foregående utøver er ferdige med sin kasting. Hvis det er to baner i begge retninger, må utøverne bli enig seg imellom hvilken retning de vil kaste. Hvis de ikke blir enige, må de kaste i samme retning som foregående par.
  2. Da vi har to baner, skal utøverne gjennomføre halve tiden på hver bane, med 30 sekunder til banebytte. Tiden stoppes ved banebytte.
  3. Fluesnøret i Ørret presisjon og lengde, må være lasermerket fra leverandør. Dette for at det skal være lettere for arrangør å kontrollere at alle bruker samme line. Det er ikke lov å modifisere fluesnøret annet enn å kutte loopen foran og bak.
  4. For lengde og speykasting, er det tillatt under kastingen å “guide” andre kastere om teknikken, for å få bedre resultater.
  5. Tiden i Laks lengde ble øket fra 4 minutter til 5 minutter, grunnet at det er så mye line å trekke inn for hvert kast, noe som gjør at det blir færre kast sammenlignet med andre lengdeøvelser.
  6. Veteranklassen ble anerkjent (i forhold til ICSF regler for casting) i alle arrangementer, inklusive Nordisk og VM.

For casting ble det ingen nye regler. Forslaget om omlegging av ICSF, vil bli ferdigstillet til høsten og antatt vedtatt på Generalforsamlingen.

Det vil bli uttak til VM i fluekasting innen uke 22. Det innføres egenandeler, men foreløpig ikke bestemt størrelsen. Hvis en utøver er innenfor de 8 beste på rankinglisten, og ikke blir uttatt, kan vedkommende reise til VM mot å betale alt selv.

Kongepokalene ble satt opp i følgende øvelser: Casting – Øvelse 1: flue presisjon og øvelse 2: flue lengde enhånds. Fluekasting – Ørret presisjon og Sjøørret lengde. For tidspunkter, se terminlisten.

På styremøtet 1/18 ble følgende vedtatt:

Det vil komme kvalitetskrav til utøverne. Disse krav vil bli vurdert til høsten 2018, og innført fra og med januar 2019. Det vil med andre ord ikke påvirke uttaket til VM i fluekasting. Uttak for speyøvelsene vil bli basert på rankinglisten over de 3 siste sesonger. Presidenten Jan Ivar Larsen har trukket seg grunnet sykdom. Terje Slydahl har gått inn som fungerende president, Gunnar Thompson har gått inn som vise president, og Jan Ivar Larsen som styremedlem, da han fortsatt ønsker å være en del av NCF’s styre.