Styrets vedtak av ny tekst vedrørende 5# cup gjeldende fra 2019 sesong med start 11/11-2018.

I allround adderes poeng i presisjon med de to lengste kastene.

I sammendraget i ørret presisjon adderes de tre høyeste poengscore.

I sammendraget ørret lengde adderes de tre høyeste summer av de to lengste kastene.

I Allround adderes de 3 beste allround

Ved likt resultat i ørret presisjon og lengde, blir beste og deretter nest beste poengsum oppnådd i et enkeltstevne avgjørende for rangeringen. Ved likt resultat i allround blir beste og deretter nest beste plassering oppnådd som tellende. Ved fortsatt lik poengsum, vil konkurransescore (ørret presisjon + 2 lengste kast) fra de 3 poenggivende stevner bli avgjørende.

I rangeringsliste brukes fortsatt samme poengberegning som før altså 15,13 osv.

Dette ble enstemmig vedtatt, og styret syntes forslaget fra Teknisk komité var positivt.