Protokoll fra NCFs forbundsting 16.02.2019 finner du her.

På NCFs forbundsting 2019 ble forbundets lov oppdatert, for å implementere antidoping, barneidrettsbestemmelsene og bestemmelser om seksuell trakassering og overgrep. NCFs lovdokument finner du her.

  • Les mer om antidopingarbeidet på Antidoping Norges nettside her.
  • Les mer om Idrettens barnerettigheter og Barneidrettsbestemmelsene her.
  • Les mer om temaet seksuell trakassering og overgrep her.

Les NCFs strategiplan for perioden 2019-2025 her.