Følgende regler ble vedtatt under siste generalforsamling i ICSF.

Da er disse regler anerkjent internasjonalt.

  1. Da arrangøren har lagt baner i begge retninger i lengdekastingen, og det er mulighet for å velge retning, skal utøveren velge retning minst ett minutt før foregående utøver er ferdige med sin kasting. Hvis det er to baner i begge retninger, må utøverne bli enig seg imellom hvilken retning de vil kaste. Hvis de ikke blir enige, må de kaste i samme retning som foregående par.
  2. Da vi har to baner, skal utøverne gjennomføre halve tiden på hver bane, med 30 sekunder til banebytte. Tiden stoppes ved banebytte.
  3. Fluesnøret i Ørret presisjon og lengde, må være lasermerket fra leverandør. Dette for at det skal være lettere for arrangør å kontrollere at alle bruker samme line. Det er ikke lov å modifisere fluesnøret annet enn å kutte loopen foran og bak.
  4. For lengde og speykasting, er det tillatt under kastingen å “guide” andre kastere om teknikken, for å få bedre resultater.
  5. Tiden i Laks lengde ble øket fra 4 minutter til 5 minutter, grunnet at det er så mye line å trekke inn for hvert kast, noe som gjør at det blir færre kast sammenlignet med andre lengdeøvelser.
  6. Veteranklassen ble anerkjent (i forhold til ICSF regler for casting) i alle arrangementer, inklusive VM.