Vi går inn i en spesiell påskehøytid med hytteforbud og begrensede muligheter for idrettsaktivitet. Likevel er det helt sikkert mange som vil innkassere mange gode kaste- og fiskeopplevelser i løpet av påsken. Før vi tar oss ferie, har vi en del informasjon vi ønsker å dele med alle våre medlemmer. Vi ber alle om å lese dette nyhetsbrevet, som består av mye viktig informasjon.  

Koronasituasjonen

Helsedirektoratet gav 1. april en veiledning til forskriften om smitteverntiltak (Covid-19 forskriften), som åpner opp for noe organisert idrettsaktivitet, men som setter klare rammer denne. NIF gav i samråd med Helsedirektoratet sine anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet, og Norges Castingforbund utarbeidet koronavettregler for casting- og fluekastaktiviteter – les mer her. I forlengelse av dette har NIFs juridiske avdeling mottatt endel spørsmål vedr. idrettslagenes ansvarsforhold, og risiko for ansvar. Vi anbefaler alle ledere i castingklubber å lese følgende artikkel om dette fra NIF juridisk her.

Vi minner også våre klubber om at de av dere som på en eller annen måte har lidd økonomiske tap som følge av koronasituasjonen må registrere og rapportere inn dette, for å ha krav på de ulike ordningene for kompensasjon – Les mer her.

Det finnes flere kompensasjonsordninger – eksempelvis er det laget en krisepakke for idrett, kultur og frivillighet, hvor man kan søke om kompensasjon for avlyste arrangement – les mer her, og flere stiftelser har opprettet ulike støtteordninger – les mer her. Ta gjerne kontakt med forbundskontoret om dere ønsker hjelp til å få vite mer om dette.

Forbundsstyret har avlyst de to første rundene i Norgescupen i fluekasting på ubestemt tid, som følge av koronasituasjonen. Kulturminister Abid Raja konstaterte i går at alle idrettsarrangement skal avlyses frem til 15. juni. Dette gjelder både store og små arrangement – les mer her. Dette får selvsagt konsekvenser for alle våre arrangement som var planlagt før sommeren. Forbundsstyret må selvsagt ta dette til etterretning, og gjøre vedtak i tråd med dette, men vil ikke formelt ha styremøte før etter påske.

Samordnet registrering

Samordnet registrering 2020 er nå åpnet. De fleste av dere vil kjenne dette godt fra tidligere. Her skal alle klubber registrere sine medlems- og aktivitetstall, oppdatere informasjon om styret og verv, registrere momskompensasjon, registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig og laste opp signert årsmøteprotokoll. Dette er klubbens selvangivelse, og denne skal fylles ut i klubbadmin innen 30.04. Dersom årsmøtet er utsatt, er det viktig at man nå registrerer medlemstall og aktivitetstall, og etterregistrerer resten etter avholdt årsmøte. Les mer her.  Det er svært viktig at alle gjør denne registreringen, så vennligst ta kontakt med forbundskontoret om du har spørsmål.

For de av dere som har utsatt årsmøtet, har NIF nå tilgjengeliggjort Office365 gratis (tilbudet gjelder ut juni måned) for alle idrettslag, slik at man kan gjennomføre årsmøtet digitalt. NIF har også laget en veiledning for hvordan digitale årsmøter kan gjennomføres. Les mer her.

Forbedringer på NCFs nettsider

Ett av hovedmålene i NCFs strategi er å styrke organisasjonens slagkraft. Dette innebærer blant annet å få på plass en rekke organisasjonsmessige forhold som vil gjøre forbundet enda bedre; mer åpent og transparent, og ikke minst, sikre at vi kan være en god støttespiller for våre medlemsklubber (og for alle medlemmer og utøvere). Koronasituasjonen har gjort at det er blitt mer tid til å få på plass flere forhold, som det nå finnes oppdatert informasjon om på vår nettside:

  • “Om oss” – her finner du mye oppdatert informasjon om forbundet; forbundets viktigste styringsverktøy, informasjon om klubbutvikling og idrettens digitale hjelpemidler, forsikringsmuligheter, link til vår ressursside om castinganlegg, informasjon om idrettsreiser (idrettens samarbeidsavtaler med SAS, Hertz og Scandic) Se siden her.
  • “Vårt verdiarbeid”- her kan du lese mer om våre verdier, om barneidrettsbestemmelsene, om vårt antidopingarbeid, om vår nulltoleranse for diskriminering, trakassering og overgrep (seksuell trakassering og overgrep skjer dessverre også i idretten, derfor er det viktig at alle både klubber og medlemmer kan finne informasjon om dette på våre sider), og link til Sunn idrett (en ressursside som blant annet har mye nytting informasjon om ernæring). Se siden her.
  • “Styrets vedtak” – NCF skal være en åpen og transparent organisasjon – nå er alle styrevedtak og protokoller publisert på nett, slik at alle kan følge med på hva styret til enhver tid har besluttet. Se siden her.
  • Forbundsstyret vedtok 02.03 alle de støtteordninger som NCF har for sine medlemsforeninger i 2020. Dette inkluderer også ny reisestøtteordning for nasjonale og internasjonale reiser. Det er viktig at alle som benytter seg av NCFs reisestøtteordning å lese dette nøye. Blant annet er det nå krav om at alle reiserefusjoner må sendes inn innen 14 dager etter den aktuelle reise for å få støtten. All informasjon om alle støtteordninger inkludert reisestøtteordningen ligger nå tilgjengelig på nett. Se siden her.
  • I forlengelse av at vi har fått ny reisestøtteordning – har vi også gjort oppdateringer i visma expense. Vi har også oppdatert beskrivelsen for hvordan du oppretter konto og bruker visma expense. Vi anbefaler alle å lese denne siden om utleggs- og reiserefusjon, før de bruker visma expense neste gang. Se siden her.
  • På landslagssamlingen for casting og fluekasting 29.02, ble de nye uttakskriterier for internasjonale mesterskap i fluekasting presentert. De ligger nå tilgjengelig på nett – Se siden her. 
  • Trenger du å komme i kontakt med none i forbundet er all kontaktinformasjon oppdatert. Se siden her.

 Ny “treningssamling” med Mathias Lilleheim

Vi vet at det var mange som satte pris på Mathias Lilleheims foredrag og treningsøkter i forbindelse med landslagssamlingen og NM-helgen på Ekeberg siste helgen i februar. Vi fortsetter samarbeidet med Mathias, og etter påske vil våre medlemmer på nytt få gleden av Mathias kompetanse, i form av skreddersydde treningsopplegg og videopresentasjoner av gode styrkeøvelser (for strikk, slynge og matte). I tillegg planlegger vi webinar(er) – nettkurs, der Mathias underviser trening over nett. Perfekt i denne koronasituasjonen, og vi gleder oss til å teste ut dette! Følg med over påske for mer informasjon.

Høring på Norgescupen i fluekasting

Alle skal ha fått med seg at det er sendt ut høring på gjennomføring av Norgescupen i fluekasting. Dette inkluderer forslag om ny konkurranseform i ørret lengde, sjøørret lengde og laks lengde. Øvelsene foreslås å gjennomføres i to omganger, med det formål å gjøre konkurransene enda mer rettferdige. Vi håper så mange som mulig vil bidra med sine synspunkter i høringen. Høringsfrist torsdag 23.04. Les mer her. Spørsmål kan rettes til gs@castingforbundet.no /Tlf: 474 85 911

Påskehilsen fra Idrettspresidenten

Vi tar med oss hilsningen fra Idrettspresident, Berit Kjøll, som ønsker oss alle en riktig god påske! Les hilsenen her.

God påske fra Norges Castingforbund!

Da gjenstår det bare for oss i Norges Castingforbund å ønske alle våre medlemslag og medlemmer en riktig god påske!

Vi håper mange vil få både kastet og fisket i påsken – men husk koronavettreglene – og hold dere friske alle sammen!

GOD PÅSKE!