Fluekasting

Fluekastøvelsene er basert på utstyr og teknikker fra det praktiske fiske. Her kastes det ulike presisjon og lengdeøvelser med alt fra lettere ørretutsyr til kraftig tohånds lakseutstyr. I Norge så arrangeres det hvert år to nasjonale cuper, en innendørs på vinterstid (5#cup) og en utendørs på sommeren (Norges cup). Disse kan du lese mer om ved å klikke på lenkene i høyre menyrad.

Klikk her for konkurranseregler for fluekasting nasjonale og internasjonale

Skjema for snøremålinger på SA ED WF5F

Nedenfor følger en oversikt over de ulike øvelsene innen fluekasting.

Steve Rajeff in trout accuracy world championship Fagernes 2010
Ørret presisjon
4 flytende mål, alle inndelt i 3 poengsoner (5-3-1 poeng), er plassert vilkårlig mellom 8 og 15 meter fra standplass. Kaster benytter godkjent #5-snøre, for tiden Scientific Angler Mastery Expert Distance tournament (oransje), og en stang som er maksimalt 9 ft. lang. Det kastes totalt 16 kast (4 på hvert mål), noe som kan maksimalt gi 80 poeng.

Silja Longhurst, Denmark in trout distance
Ørret lengde
Kaster skal her benytte samme type snøre som i ørret presisjon, og maksimal lengde på stangen er også her 9 ft. Lengste kastet avlevert i løpet av 4 minutter blir tellende resultat.Sjøørret lengde
Også dette er en enhåndsøvelse, men med noe kraftigere utstyr enn i ørretøvelsene. Det må benyttes flytende snøre som maksimalt kan veie 27 gram.


Laks lengde
Her kastes det med tohåndsutstyr beregnet for laksefiske. Stangen kan maksimalt være 15 ft., og snøret må ikke veie over 55 gram.
Sjøøret spey lengde
I Guideline cup og NM i fluekasting ble det tidligere speyet med enhåndsutstyr fra brygge. Dagens utgave
av øvelsen kan gjennomføres på 3 ulike måter: utvadet med vinkling, fra brygge med vinkling eller fra
brygge uten vinkling.


Laks spey lengde
Kaster kan benytte en stang opp til 15 ft. og et snøre med maks. 3 mm. i diameter. Øvelsen kan gjennomføres på samme tre måter som i sjøørret spey lengde, men det er utvadet med vinkling som er desidert vanligst. Det er også slik øvelsen er beskrevet iht. de internasjonale konkurranseregler. Kaster står da utvadet og skal speye over både venstre og høyre skulder. Kaster må vinkle kastene ca. 40 grader. Det lengste kastet på hver side adderes.

18´/16´ spey lengde
I denne øvelsen tar man i bruk det kraftigste utstyret. Her speyes det fra brygge, og menn kan bruke opp til 18 ft. lange stenger, mens kvinnene kan benytte opp til 16 ft. lange stenger. Kaster velge selv hvilken side han/hun vil vinkle mot, kun det lengste kastet blir tellende.