Klubbutvikling Q&A

Her vil vi legge ut spørsmål og svar knyttet klubbutvikling og klubbdrift.

—————————————————————————-

Hvilke klubbforsikringer bør vi ha?

Alle kasteklubber skal ha en underslagsforsikring. I NIFs lov § 2-11 punkt 3 og 4 er det hjemlet at alle organisasjonsledd i NIF, inkludert idrettslag skal:

  • Ha to stykker som disponerer bankkonti i fellesskap (dvs. ingen skal kunne overføre/ta ut penger fra en bankkonto alene)
  • Ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti.

Det er det enkeltes organisasjonsledds ansvar å tegne underslagsforsikring. Klubbene må påse dette selv.

Mange lag kombinerer dette med en kollektiv skadeforsikring for alle sine medlemmer, arrangementsforsikring, styreforsikring etc. Flere forsikringsselskaper tilbyr slike klubbforsikringer med ulikt innhold:
Eksempelvis:
  • Gjensidige: se her. 
  • If: se her.
  • Idrettens helsesenter: se her.
Når det gjelder skadeforsikring, så er alle medlemmer i idrettslag kollektivt forsikret til den dato de fyller 13 år. Les om denne forsikringen her. I koronatiden er forsikringen utvidet til også å gjelde disse medlemmenes egentrening: se her.
—————————————————————————-

Hvordan avholder vi klubbens årsmøte nå i koronatiden?

Les NIFs gode nettside om dette her.

—————————————————————————-

Finnes det en klubbguide – som kan gi meg svar på alt jeg lurer på?

JA! Du vil finne mye god informasjon til hjelp i klubbarbeidet, ved å benytte norsk idretts ressurssider for klubbutvikling – se klubbguiden her.

I tillegg har alle våre medlemslag tilgang til mange gode digitale verktøy, som gjør klubbhverdagen enklere – se nettsidene til NIF digital her.

—————————————————————————-

Jeg har spørsmål om anlegg!

Så bra! – se her: Norges Castingforbund har en egen ressursside for anlegg på nettsiden www.godeidrettsanlegg.no . Dette er en nettløsning etablert i et samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Se vår anleggsinformasjon her (klikk på bildet):